V i har snakket med to eksperter om hva du må tenke på, før du bestemmer deg for hvor du vil studere. 

 

Alf Merkesdal

Karriereveileder

 

 

Hva bør avgjøre hvor man skal studere?

Forholdet mellom deg og studiestedet er basert på tillit.

Hvis du har full tillit til at Universitetet i Oslo er det beste stedet du kan gjennomføre din utdanning, så for all del, ta din utdanning der.

Hvis du tror at Handelshøyskolen i Bergen er bedre enn BI, velg Handelshøyskolen i Bergen.

Norsk utdanning holder så høy standard, at det stort sett har liten betydning hvor du studerer.

Men siden psykologiske forhold spiller inn, velg det studiestedet som du har størst tillit til.

Hvis du skulle velge å studere i utlandet, kan det være lurt å lete grundig på Internett, før du velger. Det kan nemlig være at det finnes skoler som har nettopp det kurset eller den retningen eller spesialiseringen som du er ute etter.

Og sjekk med ANSA at skolen holder mål akademisk.

 

Trude Kvammen Ekker

Karriereveileder, Emmali & Ekker

 

 

Hva bør avgjøre hvor man skal studere?

Det er sammensatt, fordi det kan være et økonomisk spørsmål, et trygghetsspørsmål eller et prestisjespørsmål. 

Økonomisk må man se på muligheten til å bo hjemme eller ute.

Bor du hjemme, vil du spare en god del penger, men du vil også gå glipp av litt av opplevelsen av å starte helt på nytt, som mange føler de gjør, når de begynner å studere.

Økonomi spiller også inn i avgjørelsen om man skal gå på privat eller offentlig skole. 

Det andre du må se på, er hvilke skoler som har det studievalget du ønsker deg mest inn på.

Dersom du har et brennende ønske om å ta en spesiell utdannelse og den ikke finnes i hjemkommunen, vil det være logisk å la dette avgjøre hvor du bor. 

Det siste man bør tenke over, er rangeringen av de aktuelle skolene.

Dersom du ønsker å komme inn i næringslivet, har for eksempel Handelshøyskolen et veldig godt omdømme. Men hvor viktig rangering av skoler er, er avhengig av hvordan type utdannelse du velger å ta. 

Utover dette, handler det om trygghet og personlighetstype.

Valg av utdanningssted er personlig, for noen passer det kanskje å gå på en høyskole på et litt mindre sted, med tettere studiemiljø og bedre oppfølging fra lærere. Mens andre kan ha et brennende ønske om å komme seg ut i verden og oppleve mest mulig.