(StudentTorget.no):

Årets rekordtall fra Samordna opptak viste at det var hele 127 929 personer som har søkt opptak til høyere utdanning i 2015. Det er 8000 flere enn i fjor, noe som utgjør en økning på 6,8 prosent. 
 
Sammenlignet med fjorårets søkertall er det NLA Høgskolen som har hatt størst prosentvis vekst i antall førsteprioritetssøkere. Det er 844 personer som har NLA som sitt førstevalg, noe som er 32 prosent mer enn i 2014. Høgskolen har totalt sett mottatt 5728 søknader til de 37 års- og bachelorstudiene som tilbys i Bergen, Kristiansand og Oslo. 
 
- Vi er godt fornøyde med dette og det betyr antagelig at NLA Høgskolen for første gang vil få over 2000 studenter, uttaler rektor Erik Waaler på høgskolens nettsider.
 
Noe av årsaken til oppgangen er at NLA har lansert noen nye studietilbud fra høsten 2015. Ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate i Oslo ble det for eksempel opprettet en ny bachelorgrad i innovasjon og ledelse som går under paraplyen Hauge School of Management. Det er 357 søkere til studiet, hvorav 45 har dette som sitt førstevalg.
 
Det er Høgskolen i Narvik (HiN) som opplevde den største nedgangen i antall førsteprioritetssøkere. Det er 475 personer som har HiN som sitt førstevalg, noe som er 15,03 prosent færre enn i 2014. Totalt sett har høgskolen en nedgang i søkertallene på i underkant av fem prosent sammenlignet med året før.
 
I en artikkel på høgskolens nettsider opplyses det at Bachelor i økonomi og ledelse opplever en nedgang på hele 41 prosent, noe som dels tilskrives en særs høy vekst i 2014.
 
Det er også en svak nedgang i søkningen til enkelte av ingeniørretningene. De skriver videre at dette er forventet etter et år med oppsigelser i ulike ingeniørkrevende bransjer, spesielt leverandørindustrien til oljenæringen. Under disse omstendighetene anses de derfor resultatet som bedre enn forventet.
 

LES OGSÅ: Tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning

 

Her er oversikten over utviklingen i antall førsteprioritetssøkere ved de ulike utdanningsinstitusjonene:

 

Lærested Søknader førstevalg Endring %
2014 2015
NLA Høgskolen 638 842 +31.97%
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 60 79 +31.67%
Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 216 1 551 +27.55%
Lovisenberg diakonale høgskole 423 534 +26.24%
Høgskolen i Harstad 492 602 +22.36%
Universitetet i Nordland 2 047 2 425 +18.47%
Høgskolen i Gjøvik 1 698 1 988 +17.08%
Politihøgskolen 2 926 3 421 +16.92%
Høyskolen Diakonova 170 197 +15.88%
Universitetet i Stavanger 4 893 5 659 +15.66%
Misjonshøgskolen 58 67 +15.52%
Høgskolen Betanien 216 249 +15.28%
Høgskolen i Ålesund 1 146 1 317 +14.92%
Høgskolen i Telemark 3 042 3 484 +14.53%
Høgskolen i Lillehammer 2 300 2 630 +14.35%
Høgskolen i Nesna 309 348 +12.62%
Det teologiske Menighetsfakultet 184 207 +12.50%
Universitetet i Agder 5 938 6 664 +12.23%
Høgskolen i Nord-Trøndelag 1 629 1 826 +12.09%
Diakonhjemmet Høgskole 1 292 1 448 +12.07%
Høgskolen i Bergen 4 972 5 455 +9.71%
Høgskolen i Østfold 2 797 3 008 +7.54%
Dronning Mauds Minne Høgskolen 361 387 +7.20%
Høgskolen i Sør-Trøndelag 5 471 5 834 +6.63%
Norges Handelshøyskole 2 018 2117 +4.91%
Universitetet i Bergen 8 611 9 024 +4.80%
Høgskolen i Buskerud og Vestfold 4 156 4 351 +4.69%
Universitetet i Oslo 17 003 17 764 +4.48%
Høgskolen i Hedmark 3 299 3417 +3.58%
Noroff University College 65 67 +3.08%
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12 024 12 391 +3.05%
Høgskolen i Oslo og Akershus 13 796 14 095 +2.17%
Norges idrettshøgskole 970 988 +1.86%
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 816 2 856 +1.42%
Høgskolen Stord/Haugesund 1 161 1 176 +1.29%
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 966 972 +0.62%
UiT Norges arktiske universitet 5 637 5 551 -1.53%
Høgskolen i Molde 875 851 -2.74%
Haraldsplass diakonale høgskole 240 233 -2.92%
Høgskulen i Volda 1 247 1 200 -3.77%
Sámi allaskuvla / Sámi University College 32 30 -6.25%
Ansgar Teologiske Høgskole 161 149 -7.45%
Høgskolen i Narvik 559 475 -15.03%
I alt 119914 127929 +6.68%
 
(Kilder: Samordna opptak, nla.no, hin.no)