I 2017, var det hele 135 587 personer som søkte utdanning ved norske universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Det er 3 566 flere søkere enn i 2016, noe som betyr en samlet økning på 2,7 prosent.

I statistikken over hvilke læresteder som fikk flest av disse søkerne, var det stedvis store endringer fra fjoråret.

Lærestedet som hadde desidert størst økning i antallet søkere på førstevalg, sammenlignet med 2016, var Noroff University College. De hadde riktignok bare 61 førstevalgsøkere i år, men det utgjorde en økning på hele 74,29 prosent fra de 35 førstevalgsøknadene de mottok i fjor.

Noroff University College holder i dag til i Kristiansand, men et nytt lærested i Oslo er under planlegging.

På andreplass, finner vi Sámi University College, som hadde en 50 prosent økning fra 18 førstevalgsøkere i 2016, til 27 søkere i 2017. 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole økte tredje mest i popularitet fra i fjor, med en 30 prosent økning fra 50 til 65 førstevalgsøkere.

Av lærestedene som hadde størst prosentvis nedgang i antall førstevalgsøkere, fra 2016 til 2017, var det Høyskolen Diakonova som kom dårligst ut. De mottok 240 førstevalgsøkere i år, noe som utgjør 27,27 prosent færre enn de 330 søkerne som hadde dem som førstevalg i fjor. 

Politihøgskolen hadde i år 16,02 prosent færre førstevalgsøkere sammenlignet med fjoråret. Antallet falt fra 3802 til 3193. 

  

Lærestedene som øker mest i popularitet

Denne tabellen viser prosentvis endring i antall førstevalgssøkere fra 2016 til 2017.

 

Lærested Søknader førstevalg 2016 Søknader førstevalg 2017 Endring (%)
1 Noroff University College 35 61 +74.29%
2 Sámi allaskuvla / Sámi University College 18 27 +50.00%
3 Fjellhaug Internasjonale Høgskole 50 65 +30.00%
4 Ansgar Teologiske Høgskole 144 178 +23.61%
5 VID vitenskapelige høgskole 1736 2132 +22.81%
6 Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk 849 982 +15.67%
7 Norges idrettshøgskole 847 976 +15.23%
8 NLA Høgskolen 861 990 +14.98%
9 Nord universitet 4622 5301 +14.69%
10 Dronning Mauds Minne Høgskolen 402 456 +13.43%
11 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 963 1062 +10.28%
12 Høgskulen i Volda 1169 1270 +8.64%
13 Høgskolen i Østfold 3330 3582 +7.57%
14 Universitetet i Bergen 9758 10493 +7.53%
15 UiT Norges arktiske universitet 7236 7714 +6.61%
16 Universitetet i Oslo 17150 18481 +4.12%
17 Det teologiske Menighetsfakultet 222 231 +4.05%
18 Universitetet i Agder 6483 6625 +2.19%
19 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 22776 22993 +0.95%
20 Høgskolen i Oslo og Akershus 15120 14957 -1.08%
21 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2846 2808 -1.34%
22 Universitetet i Stavanger 5916 5749 -2.82%
23 Lovisenberg diakonale høgskole 829 803 -3.14%
24 Norges Handelshøyskole 1892 1773 -6.29%
25 Politihøgskolen 3802 3193 -16.02%
26 Høyskolen Diakonova 330 240 -27.27%

(Kilde: Samordna opptak)

 

På grunn av flere sammanslåinger de siste to årene, er det noen læresteder som er utelatt fra listen over.

Derfor er søkertallene som sammenligner 2016 og 2017 heller ikke komplette.

I listen under, ser du dataen som finnes for de aktuelle lærestedene. 

  

Lærested Søknader førstevalg 2016 Søknader førstevalg 2017
1 Høgskolen i Bergen 5319
2 Høgskolen i Hedmark 3576
3 Høgskolen i Lillehammer 2374
4 Høgskolen i Innlandet, studier i Hedmark 3843
5 Høgskolen i Innlandet, studier i Lillehammer 2305
6 Høgskulen i Sogn og Fjordane 1574
7 Høgskolen Stord/Haugesund 1147
8 Høgskolen i Sørøst-Norge 8487
9 Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og Vestfold 4147
10 Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Telemark 3898
11 Høgskulen på Vestlandet 7810

(Kilde: Samordna opptak)