E t stort flertall av studentene i Norge (76 %) er fornøyde med studiebyen sin, ifølge den nye SHoT-undersøkelsen.

Tilfredshet med studiebyen har i undersøkelsen blitt vurdert ut fra aspektene kulturtilbud, helsetilbud, kollektivtilbud, utelivstilbud og studentmiljøet.

Studiebyen med desidert høyest andel tilfredse studenter er Trondheim, hvor hele 91 prosent oppgir at de trives som student i bartebyen.

Bergen kommer på andreplass, med en andel på 87 prosent.

Studiebyen med lavest andel tilfredse studenter, er Notodden (35%).

Undersøkelsen viser at det er betydelige regionale forskjeller.

De mest fornøyde studentene finner vi i Midt-Norge (84 %) og Vest-Norge (81 %).

I motsatt ende av skalaen, er fornøydheten markant lavere i Sørøst- (70 %) og Nord-Norge (72 %).

I de ulike regionene, er det imidlertid betydelige forskjeller i tilfredsheten på tvers av ulike studiebyer. Samlet sett, er det et mønster i at de store byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) ligger relativt høyt på tilfredshet, sammenlignet med mindre studiesteder.

Sammenlignet med de to siste ShoT-undersøkelsene, i 2014 og 2016, har tilfredsheten med studiebyen vist en markant reduksjon, etter at den økte fra 2010 til 2014.

I tabellene under, kan du se tilfredsheten med studiebyen oppgitt for de ulike studiebyene i Sørøst-, Vest-, Midt- og Nord-Norge. Tallene er oppgitt i prosentandel.

 

Sørøst-Norge

I Sørøst-Norge, spenner andelen studenter som er ganske eller svært fornøyde med studiebyen alt i alt fra omkring 80 % på det høyeste til 35 % på det laveste.

Tilfredsheten er høyest blant studentene i Kristiansand, Ås og Lillehammer, mens den er lavest på Notodden. (Tallene i tabellen er oppgitt i prosent.)

 

Studieby Fornøyd Verken-eller Misfornøyd
Kristiansand 79 14 6
Ås 78 15 6
Lillehammer 78 14 8
Stavern 75 15 10
Oslo 73 19 8
Hamar 68 21 11
Grimstad 67 25 7
67 23 10
Drammen 62 27 12
Fredrikstad 67 27 13
Gjøvik 58 28 14
Elverum 56 27 18
Kjeller 52 33 14
Porsgrunn 51 33 16
Horten og Tønsberg 50 35 16
Evenstad 48 34 18
Ringerike 48 35 17
Kongsberg 48 34 18
Halden 47 38 15
Rena 46 33 21
Notodden 35 45 21

*Studiestedene Sandvika, Blæstad og Rauland er ikke vist i tabellen. (Kilde: SHoT 2018)

 

Vest-Norge

Blant studenter i Vest-Norge, varierer andelen studenter som har svart at de er ganske eller svært fornøyde med studiestedet alt i alt fra nesten 90 % på det høyeste til nær 35 % på det laveste.

Tilfredsheten er høyest blant studenter i Bergen, etterfulgt av Sogndal og Stavanger, mens tilfredsheten er lavest i Førde, Sandnes og Stord. (Tallene i tabellen er oppgitt i prosent.)

 

Studieby Fornøyd Verken-eller Misfornøyd
Bergen 87 8 4
Sogndal 78 13 9
Stavanger 68 23 9
Haugesund 56 30 14
Førde 48 34 18
Sandnes 44 33 23
Stord 37 42 21

(Kilde: SHoT 2018)

 

Midt-Norge

Blant studentene i Midt-Norge, er det på det høyeste over 90 % som har svart at de er ganske eller svært fornøyde med studiestedet alt i alt, og omtrent 40 % på det laveste.

Tilfredsheten er størst blant studenter i Trondheim, og lavest i Stjørdal og Namsos. (Tallene i tabellen er oppgitt i prosent.)

 

Studieby Fornøyd Verken-eller Misfornøyd
Trondheim 91 6 3
Volda 68 21 11
Ålesund 65 27 8
Levanger 59 29 13
Molde 53 32 16
Steinkjer 50 31 19
Stjørdal 42 42 16
Namsos 42 6 22

(Kilde: SHoT 2018)

 

Nord-Norge

I Nord-Norge, spenner andelen studenter som har svart at de er ganske eller svært fornøyde med studiestedet alt i alt fra omtrent 80 % på det høyeste til under 40 % på det laveste.

Tilfredsheten er høyest blant studenter i Tromsø, og er lavest i Mo i Rana. (Tallene i tabellen er oppgitt i prosent.)

 

Studieby Fornøyd Verken-eller Misfornøyd
Tromsø 81 13 6
Bodø 68 20 12
Alta 55 32 12
Har32stad 52 35 13
Narvik 49 31 20
Mo i Rana 37 35 28

(Kilde: SHoT 2018)