Hva gjør en Reindriftsutøver

En reindriftsutøver driver egen tamreindrift eller arbeider i næringen på annen måte. Reinsdyr avles først og fremst for kjøttet og skinnet, men også geviret og melken utnyttes.

Reindrift er en liten næring i Norge, men både i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning økonomisk, kulturelt og i forhold til arbeidsplasser. Reindriften har alltid vært oppfattet og akseptert som en helt spesiell samisk næring. Reindriften er derfor en viktig del av det materielle grunnlag for samisk kultur.

Vanlige arbeidsoppgaver for en reindriftsutøver:

  • sikre dyrenes velferd og legge til rette for avl
  • identifisere og beskrive dyr på grunnlag av tradisjonelle metoder
  • planlegge og utføre de daglige gjøremålene
  • ivareta reindriftens interesser og rettigheter generelt i samfunnet
  • lage og vedlikeholde hjelpemidler

Gjennom historien har reindriften utviklet seg. Denne utviklingen har ført til at reindriftsutøvere må ha kunnskaper på en rekke områder som ikke var nødvendig tidligere. Det er veldig viktig at reindriftsutøvere holder seg oppdatert i yrket.

Personlige egenskaper - Reindriftsutøver

Du må like å arbeide med dyr. Det er viktig med kunnskap om samspillet mellom reinsdyr og naturgrunnlaget for å gjøre det bra i reindriften. Tradisjon har en helt spesiell plass i yrket.


 

Utdanning / kompetansekrav - Reindriftsutøver

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Reindriftsutøver

Jobbmuligheter - Reindriftsutøver

Samisk reindrift er basert på et arbeids- og driftsfellesskap med familier som inngår i et distrikt eller en "sida". I Sør-Norge er forvaltningen organisert i tamreinslag der en holder oppsyn med reinen flere i lag, og har felles merking på reinene.

KarriereStart.no - Temaside Reindriftsutøver

KarriereStart.no - Stillingsannonser Reindriftsutøver

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Reindriftsutøver

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner