Hva gjør en Skoleassistent

Skoleassistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med praktisk hjelp til enkeltelever.

Som skoleassistent jobber du i tett samarbeid med læreren og foreldrene, og noen i tilfeller med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Ofte assisterer du elever som har behov for bistand, og hjelper til med praktiske gjøremål. Du er gjerne med i planleggingen og gjennomføringen av det kreative arbeidet med elevene, og deltar på turer og utflukter sammen med dem. Det daglige arbeidet med elevene kan foregå enkeltvis eller i grupper.

Skoleassistenter kan også ha administrative oppgaver på skolen.

Personlige egenskaper - Skoleassistent

Som skoleassistent må du være god til å kommunisere og formidle. Du må ha evnen til å se hver elev og ta hensyn til den enkeltes evner og interesser, og du må være i stand til å sette grenser og være konsekvent.

Kunnskap om barns oppvekst og utvikling er en fordel, og det er også fint med generelt god allmennkunnskap.

 

Utdanning / kompetansekrav - Skoleassistent

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Skoleassistent

Jobbmuligheter - Skoleassistent

Som skoleassistent er det vanlig at du jobber i grunnskolen (1. til 7. trinn). Du kan også arbeide i ungdomsskole, i skolefritidsordningen / aktivitetsskolen eller i barnehager.

KarriereStart.no - Temaside Skoleassistent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Skoleassistent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Skoleassistent

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner