Hva gjør en Ombordansvarlig

Ombordansvarlig er den ansvarlige konduktør ombord på toget. Ombordansvarlig gir klarsignal til lokomotivføreren, som kjører toget.

Vanlige arbeidsoppgaver for ombordsansvarlig:

  • ta betalt og kontrollere billetter
  • informere passasjerer og andre om endringer, togskifter og lignende
  • kommunisere med trafikksentralen

Som ombordansvarlig på et tog har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet både under reisen og ved av- og påstigning.

Ombordansvarlig arbeider i tett samarbeid med andre konduktører og lokførere.

Ombordansvarlig bør være serviceinnstilt og god til å kommunisere. Arbeidshverdagen kan være hektisk og du må være i stand til å håndtere uforutsette situasjoner. Arbeidstidene kan variere og du bør være i stand til å ha en fleksibel arbeidstid.

Utdanning / kompetansekrav - Ombordansvarlig

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Ombordansvarlig

Jobbmuligheter - Ombordansvarlig

Ombordansvarlig jobber i togselskaper, som NSB og Flytoget.

KarriereStart.no - Temaside Ombordansvarlig

KarriereStart.no - Stillingsannonser Ombordansvarlig

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Ombordansvarlig

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner