Hva gjør en Konduktør

Som konduktør er du ansvarlig for å assistere, kontrollere og informere kunder. Konduktøren selger og sjekker billetter, og gir signal til lokføreren når toget er klart for avgang.

Vanlige arbeidsoppgaver for konduktøren:

  • selge og kontrollere billetter
  • informere om rutetider og endringer i rutetider
  • holde oppsyn med passasjerenes komfort og sikkerhet
  • se til at alt vognmateriale er forskriftmessig på plass
  • se til at reisegods kommer frem og blir avlevert i tide

Konduktøren er også togselskapets ansikt utad mot togkundene. Konduktøren arbeider i tett samarbeid med lokføreren, og de skal i samarbeid sikre passasjerenes sikkerhet og ha ansvar for å holde rutetiden.

I noen tilfeller blir en konduktør kalt togvert.

Personlige egenskaper - Konduktør

Som konduktør må du være utadvendt, positiv, serviceinnstilt og flink til å samarbeide. Du er alltid på farten i konduktøryrket, og du bør ha god fysisk form. Utfordrende situasjoner kan oppstå på arbeidet, og det er viktig at all togpersonell holder hodet kaldt og evner å takle stressede situasjoner. Konduktører jobber ofte skift, noe som kan innebærer kvelds- og helgearbeid.

Utdanning / kompetansekrav - Konduktør

Konduktørutdanningen gjennomføres hos NSB eller Flytoget. For å bli konduktør må du søke på en ledig stilling som konduktøraspirant. Dersom du blir ansatt, får du aspirantopplæring som varer i ca. syv måneder. Opplæringen er en blanding av teori og praksis. Du mottar lønn under utdanningen.


Karriere i NSB

Studievalg.no - Relaterte studier til Konduktør

Jobbmuligheter - Konduktør

Konduktører jobber i togselskaper som NSB og Flytoget.

KarriereStart.no - Temaside Konduktør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Konduktør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Konduktør

Lønnsnivå - Konduktør


Lønn ligger på ca 429 600 kr. (Kilde: Statistisk sentralbyrå (2012).)
 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner