Hva gjør en IKT-Servicemedarbeider

IKT-servicefaget omfatter drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

En IKT-servicefaglært skal bidra til å videreutvikle og effektivisere virksomheten ved hjelp av IKT. En IKT-servicefaglært vil få utstrakt kontakt med andre mennesker på alle nivåer i og utenfor virksomheten. For å løse problemer som brukerne har, vil det være viktig med gode evner til å kommunisere, også kunne formidle virksomhetens behov til leverandør. Det legges derfor vekt på systematisk og nøyaktig arbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Aktuelle oppgaver:

• Drift og vedlikehold av IKT-systemer.
• Informasjonssikkerhet.
• Etikk og personvern.
• Installasjon, bruk og vedlikehold av programvare.
• Rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer.
• Service og brukerstøtte.

Arbeidsplasser:

• Private og offentlige virksomheter

Tidligere ble dette yrket kalt IKT-driftsoperatør.

Utdanning / kompetansekrav - IKT-Servicemedarbeider

 

Studievalg.no - Relaterte studier til IKT-Servicemedarbeider


Jobbmuligheter - IKT-Servicemedarbeider

 

KarriereStart.no - Temaside IKT-Servicemedarbeider

KarriereStart.no - Stillingsannonser IKT-Servicemedarbeider

KarriereStart.no - Arbeidsgivere IKT-Servicemedarbeider

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner