Hva gjør en IT-driftskonsulent

IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et konsulentfirma eller en større virksomhet. Felles for de fleste IT-konsulenter er at man har bred IT-kompetanse og jobber med å kartlegge kundens/klientens behov og hvordan dette behovet best kan oppfylles.

Driftskonsulenten jobber kun med den tekniske driften, mens en IT-konsulent jobber mer med rådgivning og forretningsutvikling.

Vanlige arbeidsoppgaver:

De fleste kjenner til situasjoner der hele eller deler av tekniske løsninger stopper opp. Da er det som regel driftsavdelingen som får spørsmålene, og gjerne ansvaret for å rette opp feilene. For å sikre rask hjelp har bedrifter eller institusjoner ofte en serviceavtale med konsulenter for fortløpende støtte og råd. Noen av rådene kan håndteres via telefon, men mange ganger må konsulentene møte opp og se problemene.

Som IT-konsulent bør man ikke bare ha kjennskap til datamaskiner, nettverk og applikasjoner, men også en omfattende kunnskap om hvordan en arbeidsplass kan være organisert, samt økonomiske konsekvenser av potensielle løsninger. Når for eksempel nye systemer tas i bruk er det gjerne IT-konsulentens oppgave å gi de ansatte en innføring i hvordan systemet fungerer, og hvordan det brukes. IT-konsulenter organiserer og gjennomfører ofte kurs for brukere, kunder og klienter.


Personlige egenskaper - IT-driftskonsulent

Rollen som IT-konsulent krever en god teknisk basis, og det er en forutsetning at man har en stor interesse for teknologisk innovasjon, samt evnen til å samle inn og forstå ny informasjon. Strategisk visjon, analytisk og syntetisk intelligens, samt fantasi og proaktivitet er nødvendig for å utarbeide og utføre nye løsninger. Man bør også ha en målrettet innstilling, fleksibilitet, samarbeidsvilje, og evnen til planlegging og kontroll – som er viktig for å oppnå gode resultater.

Utdanning / kompetansekrav - IT-driftskonsulent

Det finnes en rekke utdannelser innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved norske universiteter og høyskoler. 

 
Du kan også få kompetanse som IT-konsulent i videregående opplæring gjennom å utdanne deg til ikt-servicemedarbeider. 
 
Som IT-driftskonsulent vil man ofte bli tilbudt kompetanseheving. Enten i regi av bedriftene selv, gjennom kurs og seminarer, eller fag på høyskoler og universiteter som er skreddersydd for videreutdanning av ansatte. 
 

Studievalg.no - Relaterte studier til IT-driftskonsulent


Jobbmuligheter - IT-driftskonsulent

IT-konsulenter er gjerne ansatt i IT-selskaper som jobber med utvikling og forbedring av programvare og salg av hardware, samt installasjon og vedlikehold av det faktiske nettverket. En IT-konsulent kan også være ansatt i et selskap som selger eller leier ut datautstyr, eller et konsulentfirma som hjelper og bistår andre bedrifter eller institusjoner.

 

KarriereStart.no - Temaside IT-driftskonsulent

KarriereStart.no - Stillingsannonser IT-driftskonsulent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere IT-driftskonsulent

Lønnsnivå - IT-driftskonsulent

Ettersom stillingen som IT-konsulent vil variere fra virksomhet til virksomhet, og både kan være innen offentlig og privat sektor, vil lønnsnivået også variere deretter. Dette kommer med andre ord helt an på hvilken bransje, og hvilken bedrift eller virksomhet man arbeider i.


Mer informasjon / linker

Les mer om driftskonsulent på EUCIPs standard for systems integration & testing engineer:

www.dataforeningen.no/systems-integration-aamp-testing-engineer.134071.no.html

Takk til / Kilder

 

Den Norske Dataforeningen

EUCIP – European Certification of Informatics Professionals

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner