Hva gjør en kvalitetssikrer

Som ferdig utdannet ingeniør i Industriteknikk (tidligere allmenn maskin) har du tilegnet deg en allsidig bakgrunn innen maskinrelaterte fagområder, og du har derfor mange muligheter for utfordrende og spennende stillinger i yrkeslivet.

Du finner utøvende ingeniører med slik bakgrunn som produktutviklere, konstruktører, produksjonsplanleggere, QA-ingeniører, vedlikeholdsingeniører, laboratorieingeniører, innkjøpere, selgere, konsulenter, takstmenn, mellomledere og toppledere innen ulike virksomheter og bransjer.

Eksemplene er mange: Oljeselskaper, boreselskaper, servicebedrifter, ingeniørselskaper, byggeverksteder, vedlikeholdsbedrifter, rederier, mekanisk industri, næringsmiddelindustri, skipsindustri, bergverksindustri, prosessindustri, kraftproduserende industri, kommuner, statlige direktorater/etater, forsvaret, konsulentfirmaer, importører av mekanisk utstyr, konsulentfirma m.v.

Arbeidsoppgaver en Qa-ingeniør kan ha:

- Planlegge og gjennomføre interne og eksterne revisjoner
- Revidere prosedyreverk
- Har relevant arbeidserfaring med ISO sertifiserte QA systemer
- Kontinuerlig overvåke prosjektets status og tilstand.
- Aktivt bidra til at prosjektet når sine mål.
- Aktivt bistå prosjektledelsen i det daglige arbeidet.
- Holde prosjektets ledelse orientert om alle vesentlige forhold som vedrører kvalitetsstyring i prosjektet.
- Koordinere utarbeidelse av prosjektets kvalitetsdokumenter –Implementeringsaktiviteter.
- Sørge for at nøkkelpersonell får relevant informasjon om prosjektets kvalitetsstyringssystem.
- Planlegge, vedlikeholde og følge opp aktiviteter som vedrører prosjektets kvalitetsstyringssystem-
- Etablere prosjektets tilsynsplan og holde denne løpende oppdatert.
- Planlegge, utføre og følge opp interne og eksterne tilsyn.
- Være prosjektets kontaktperson ved tilsyn fra kunde.
- Evaluering og oppfølging av leverandørers kvalitetsstyringssystem.
- Følge opp avvik og forbedringsforslag i prosjektet.
- Se til at erfaringer i prosjektet blir registrert.
- Koordinere erfaringsoverføring fra/til andre prosjekter.

Utdanning / kompetansekrav - Kvalitetssikrer

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Kvalitetssikrer


Jobbmuligheter - Kvalitetssikrer

 

KarriereStart.no - Temaside Kvalitetssikrer

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kvalitetssikrer

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kvalitetssikrer

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner