Hva gjør en kvalitetssikrer

Som ferdig utdannet ingeniør i Industriteknikk (tidligere allmenn maskin) har du tilegnet deg en allsidig bakgrunn innen maskinrelaterte fagområder, og du har derfor mange muligheter for utfordrende og spennende stillinger i yrkeslivet.

Du finner utøvende ingeniører med slik bakgrunn som produktutviklere, konstruktører, produksjonsplanleggere, QA-ingeniører, vedlikeholdsingeniører, laboratorieingeniører, innkjøpere, selgere, konsulenter, takstmenn, mellomledere og toppledere innen ulike virksomheter og bransjer.

Eksemplene er mange: Oljeselskaper, boreselskaper, servicebedrifter, ingeniørselskaper, byggeverksteder, vedlikeholdsbedrifter, rederier, mekanisk industri, næringsmiddelindustri, skipsindustri, bergverksindustri, prosessindustri, kraftproduserende industri, kommuner, statlige direktorater/etater, forsvaret, konsulentfirmaer, importører av mekanisk utstyr, konsulentfirma m.v.

Arbeidsoppgaver en Qa-ingeniør kan ha:

- Planlegge og gjennomføre interne og eksterne revisjoner
- Revidere prosedyreverk
- Har relevant arbeidserfaring med ISO sertifiserte QA systemer
- Kontinuerlig overvåke prosjektets status og tilstand.
- Aktivt bidra til at prosjektet når sine mål.
- Aktivt bistå prosjektledelsen i det daglige arbeidet.
- Holde prosjektets ledelse orientert om alle vesentlige forhold som vedrører kvalitetsstyring i prosjektet.
- Koordinere utarbeidelse av prosjektets kvalitetsdokumenter –Implementeringsaktiviteter.
- Sørge for at nøkkelpersonell får relevant informasjon om prosjektets kvalitetsstyringssystem.
- Planlegge, vedlikeholde og følge opp aktiviteter som vedrører prosjektets kvalitetsstyringssystem-
- Etablere prosjektets tilsynsplan og holde denne løpende oppdatert.
- Planlegge, utføre og følge opp interne og eksterne tilsyn.
- Være prosjektets kontaktperson ved tilsyn fra kunde.
- Evaluering og oppfølging av leverandørers kvalitetsstyringssystem.
- Følge opp avvik og forbedringsforslag i prosjektet.
- Se til at erfaringer i prosjektet blir registrert.
- Koordinere erfaringsoverføring fra/til andre prosjekter.

Utdanning / kompetansekrav - Kvalitetssikrer

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Kvalitetssikrer


Jobbmuligheter - Kvalitetssikrer

 

KarriereStart.no - Temaside Kvalitetssikrer

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kvalitetssikrer

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kvalitetssikrer

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: