Hva gjør en nettverks og systemadministrator

Nettverks- og systemadministrasjon handler om å drifte datanettverk mest mulig effektivt. Det innebærer å sette sammen et system som består av datamaskiner i nett og programvare, få dette til å fungere hensiktsmessig, og vedlikeholde systemet, også om brukere gjør feil som påvirker systemet. Dette inneholder kjerneprinsipper for nettverks- og systemadministrasjon og god praksis for dette.

Nettverks- og systemadministrasjon er både en profesjon og et fagområde. Antall datamaskiner som i dag er tilknyttet et datanettverk øker hurtig. Utviklingen går dessuten i retning av at datamaskinene blir mobile enheter som bare tidvis er tilknyttet et nett. Oppgaven med å sørge for beskyttelse og vedlikehold av datamaskinene vil derfor bli stadig mer komplisert.

Nettverks- og systemadministratorer må ha en høy etisk standard og må kunne tilpasse nye teknologier til de målene som er satt for systemet.

Utdanning / kompetansekrav - Nettverks og systemadministrator

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Nettverks og systemadministrator


Jobbmuligheter - Nettverks og systemadministrator

 

KarriereStart.no - Temaside Nettverks og systemadministrator

KarriereStart.no - Stillingsannonser Nettverks og systemadministrator

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Nettverks og systemadministrator

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner