Hva gjør en pedagogisk leder

Som pedagogisk leder har du det pedagogiske ansvaret for barn i forskjellig alder.

Som pedagogisk leder samarbeider du med foreldrene, lager ukeplaner, holder avdelingsmøter, tar tak i eventuelle konflikter og er bindeleddet mellom de andre ansatte og styret.

Du jobber sammen med assistenter og en støttepedagog, hvor støttepedagogen har ansvaret for barna med særskilte behov.

Utdanning / kompetansekrav - Pedagogisk leder

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Pedagogisk leder


Jobbmuligheter - Pedagogisk leder

 

KarriereStart.no - Temaside Pedagogisk leder

KarriereStart.no - Stillingsannonser Pedagoisk leder

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Pedagogisk leder

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner