Hva gjør en programmedarbeider

Programmedarbeidere legger fram og bearbeider ideer til programmer i radio og fjernsyn. Aktuelle arbeidsfelt kan være nyheter, sport, kultur, drama, dokumentarer, utenriksstoff etc.

Betegnelsen omfatter flere stillinger, blant annet fjernsynsreporter, programsekretær, programleder, programdirektør og radioreporter.

 

Utdanning / kompetansekrav - Programmedarbeider

Les mer om studiemuligheter for yrket Programmedarbeider:

 

Jobbmuligheter - Programmedarbeider

Les mer om jobbmuligheter for yrket Programmedarbeider:

 

Lønn

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering. 

Også arbeidsplass, sektor og arbeidsoppgaver vil innvirke på lønnsnivået.

 

Mer informasjon / linker

  • Norsk Journalistlag - organiserer redaksjonelle medarbeidere, også ledere og frilansere: www.nj.no
  • Norsk Filmforbund - en kunstnerorganisasjon, rettighetsforvalter og fagforening for medlemmer av TV- og filmbransjen: www.filmforbundet.no
  • Norsk filminstitutt (NFI) - fremmer audiovisuelle historier og opplevelser: www.nfi.no