Hva gjør en samfunnsgeograf

En samfunnsgeograf er en geograf som jobber innenfor samfunnsvitenskaplig teori. Som samfunnsgeograf har du kompetanse på hvordan forholdet mellom mennesker og verden påvirker prosesser i samfunnet på ulike geografiske nivåer: lokalt, nasjonalt og globalt.

Samfunnsgeografer er opptatte av på hvilken måte lokalisering og omgivelser har betydning for hvordan et samfunn utvikler seg økonomisk, sosialt og kulturelt.

Stikkord som samfunnsgeografer er opptatt av:

  • by- og regionalplanlegging
  • planlegging og utredning
  • miljøproblemer
  • industriell utvikling
  • fattigdom og rusproblematikk

Samfunnsgeografer kan ha mange ulike typer arbeidsoppgaver, for eksempel være prosjektleder, jobbe med analyser eller ha en rolle som rådgiver.

For å bli samfunnsgeograf må du være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap. Du må også være samfunnsengasjert og nysgjerrig.

Utdanning / kompetansekrav - Samfunnsgeograf

Studievalg.no - Relaterte studier til Samfunnsgeograf

Jobbmuligheter - Samfunnsgeograf

Som samfunsgeograf kan du jobbe i det private næringsliv, for eksempel innenfor media, frivillige organisasjoner eller i kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater og andre statlige organer. De siste årene har mange samfunnsgeografer fått jobb innenfor planlegging både i by- og landkommuner. Mange samfunnsgeografer jobber ved undervisnings- og forskningsinstitusjoner, for eksempel ved et universitet eller en høgskole.

KarriereStart.no - Temaside Samfunnsgeograf

KarriereStart.no - Stillingsannonser Samfunnsgeograf

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Samfunnsgeograf

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner