Hva gjør en SAP-konsulent

SAP, Systems, Applications and Products in Data Processing, er forretningssystem (EPR), eller interaktivt økosystem, som brukes for samarbeid og effektiv drift innad i en organisasjon.

SAP skal gjøre det lettere å samarbeide og effektivisere driften av organisasjoner ved tilgjengeliggjøring av programvarer i lokale stasjoner.

Hovedfunksjonene til SAP er systemer for regnskap og økonomi, ordrestyring, logistikk, produksjon og personalbehandling.

SAP er utviklet for to segmenter, store samt små og mellomstore bedrifter (SMB). Det som skiller segmentene fra hverandre er kompleksiteten, men utover det inneholder de de samme hovedfunksjonene.

En SAP-konsulent er en type IT-konsulent som jobber med å utvikle og implementere SAP i en gitt bedrift, og må derfor kjenne produktvaren, samt ha kunnskap om feltet bedriften jobber med.

En SAP-konsulent snakker med og veileder lederen av en bedrift i å ta i bruk SAP systemet. Dette kan ta opptil flere år per engasjement.

Vanlige arbeidsoppgaver for en SAP-konsulent er innsalg av systemet til bedrifter, løsningsdesign av systemet, med tanke på den bedriften som skal ta det i bruk, samt oppgaver innen implementering, og videre drift og vedlikehold av SAP.

Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av hva slags bedrift SAP skal implementeres i og hvilke funksjoner som er viktige for dem.

Ulike arbeidsområder innenfor SAP er blant annet HR, personal- og utvikling, sikkerhet og integrasjon.

 

Personlige egenskaper: SAP-konsulent

For en SAP-konsulent er det viktig å være teknisk anlagt, og være interessert i IT og systemutvikling.

Andre viktige personlige egenskaper er å være løsningsorientert, selvdreven og serviceinnstilt, da man ofte skal ‘selge inn’ og implementere SAP i andre bedrifter enn den man jobber for selv.

 

Utdanning / kompetansekrav: SAP-konsulent

Det kreves vanligvis utdanning innen økonomi, IT eller teknologifag, i tillegg til sertifisering i SAP, for å få jobb som SAP-konsulent.

Både bachelor- og masterstudier innenfor IT tilbys ved en rekke universiteter og høyskoler i Norge.

Norges Informasjonsteknologiske høyskole tilbyr en Master i Digital Business Systems, som er myntet på studenter som ønsker en karriere innenfor business systemer.

Sertifiseringskurs i SAP er ofte veldig kostbare og tilbys som oftest innad i bedrifter eller ved spesielle kursvirksomheter.

Les mer om studiemuligheter for yrket SAP-konsulent:

 

Jobbmuligheter: SAP-konsulent

Som SAP-konsulent, har du mulighet til å jobbe i et av de store konsulentselskapene eller i IT selskaper.

Les mer om jobbmuligheter for yrket SAP-konsulent:

 

Lønnsnivå: SAP-konsulent

Lønnsnivået for SAP-konsulenter er generelt ganske høyt, men det varierer på grunnlag av erfaring og om man er konsulent eller seniorkonsulent.

Nyutdannede med bachelor- eller mastergrader innenfor IT, og som har fullført sertifiseringskurs i SAP, tjener mellom 300.000 - 350.000, men karrierestigen er bratt og man kan fort tjene mer.

Seniorkonsulenter tjener i gjennomsnitt 700.000.

 

Mer informasjon / linker

Man kan finne god informasjon om SAP og hvordan man jobber med SAP på https://www.sap.com/norway.

Videre, holder Digi.no, IT-bransjens nettavis og en av TU Medias publikasjoner, deg oppdatert på utviklinger innen IT-bransjen.