Personlige egenskaper - SFO-leder

Gode relasjonelle ferdigheter, lederkompetanse og administrative evner.

Hva gjør en SFO-leder

En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en skolefritidsordning eller aktivitetsskole.

Pedagogisk ledelse, personalansvar, administrativt ansvar og aktivitetsansvar er vanlige arbeidsoppgaver.

SFO-leder i offentlig eller privat skole av ulik størrelse. Enkelte inspektører ved skoler har også SFO- ansvar, i dette tilfellet er inspektør og SFO-leder identiske.

Utdanning / kompetansekrav - SFO-leder

Ingen formell utdanning. I praksis er pedagogisk utdanning på høyskolenivå i dag et krav ved

ansettelse. 

Studievalg.no - Relaterte studier til SFO-leder


Jobbmuligheter - SFO-leder

Gode jobbmuligheter på alle nivå i hele landet.

KarriereStart.no - Temaside SFO-leder

KarriereStart.no - Stillingsannonser SFO-leder

KarriereStart.no - Arbeidsgivere SFO-leder

Lønnsnivå - SFO-leder

Lavere enn andre ledere i oppvekstsektoren, men høyere enn de er satt til å lede.

Mer informasjon / linker

Norsk Skolelederforbund: www.nslf.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner
www.nslf.no