(StudentTorget.no):

Fra høsten 2012 og frem til 2014 skal Høgskolen i Telemark gjennomføre et pilotprosjekt i samarbeid med Universitet i Agder, Ansgar Teologiske Høgskole og Mediehøgskolen Gimlekollen hvor eksamen skal gjennomføres på data, skriver NRK.
 
– Vi gjør dette delvis fordi det er uttrykt et ønske fra elevhold, og delvis fordi vi tror det vil gi en økt effektivisering, forteller Åshild Kise, som er seniorrådgiver ved Høgskolen i Telemark.
 
 

Fryker mer eksamensjuks

 
Planen er at hele Høgskolen i Telemark skal gjennomføre eksamen digitalt innen 2014. Kise mener at det er et svært ambisiøst mål på grunn av det høye antallet eksamener som avvikles ved høyskolen hvert år. Hun forteller at de foreløpig er helt i startgropen, særlig på det tekniske. 
 
Hun forteller at det både er krevende og kostbart å utforme tekniske løsninger som gjør at en digital eksamen kan gjennomføres, og at prosjektet forutsetter at elevene må bruke egne PC-er. 
 
– Det kan bli en utfordring. Det er vanskelig for høgskolene å kreve at elevene skal bruke sin egen PC, sier hun.
 
Vebjørn Nergård er systemkonsulent ved Sandefjord videregående skole, hvor de allerede har gjennomført digitale eksamener de siste par årene. Han er skeptisk til den nye metoden. Med digitale hjelpemidler finnes det et utall muligheter, så han mener det er mye enklere å jukse når man har digitale eksamener. Man kan for eksempel laste ned hele Wikipedia og ha det liggende lokalt, sier han.
 
Nergård forteller også at elever blant annet kan bruke mobilen som en ruter, og på den måten lage et privat nett til PC-en sin. Han synes det at studentene skal bruke sine egne PC-er forverrer situasjonen.
 
– Når studentene skal bruke sine private PC-er har egentlig ikke skolen noen rettigheter til å gå inn og sjekke innholdet på PC-en, forteller han til NRK.
 
Åshild Kise tror derimot at en digitalisering av eksamen kan gjøre det enklere å avsløre juksemakerne. Hun forteller at finnes en elektronisk løsning hvor man kan sammenligne tekster, og at det kan bli enklere hvis innleveringen i utgangspunktet er elektronisk.
 
– Vi må finne tekniske løsninger som gjør at det ikke blir enklere å jukse, men dersom det skulle vise seg at dette medfører mer juks, så kan vi rett og slett ikke gjennomføre det, avslutter Kise. 
 

LES OGSÅ: Slik blir du superstudent med «ToppkarakterSystemet»