(StudentTorget.no):

Hvis du ennå ikke har søkt om stipend og lån for høstsemesteret, må dette gjøres i dag. Dette kan gjøres på Dine siderlanekassen.no
 
Søker du etter 15. november, kan du bare få stipend og lån for vårsemesteret. 
 
Fristen for å melde fra om endringer som kan føre til at du har rett til mer penger for høstsemesteret, er også 15. november. Lar du være å melde fra om endringer, kan du gå glipp av penger du har rett til.
 
Lærlinger for skoleåret 2012–2013 har fortsatt god tid på seg. Disse søknadene må være kommet inn til Lånekassen innen 30. juni 2013, eller før lærekontrakten avsluttes, dersom lærekontrakten avsluttes før 30. juni 2013.
 

LES OGSÅ: Foreslår nye regler for lån og stipend