(StudentTorget.no):

Høyskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har med støtte fra EU utviklet et system som lar studentene svare på oppgaver via smarttelefoner, nettbrett og PC. Systemene har allerede fanget interessen til flere norske og utenlandske universiteter og høgskoler.
 
Førsteamanuensis Roger Bergh ved HiST er en av pådriverne bak prosjektet, og er svært fornøyd med resultatene.
 
- Når studentene får delta aktivt i timene, skaper det engasjement, og dermed bedre læringsmiljø, sier han til dusken.no. 
 
 

Papirløs fremtid

 
I systemet Peer Learning Assessment System (PeLe) logger studentene seg inn på et nettsted via smarttelefoner. Her kan læreren se hva studentene har svart på spørsmålsalternativene, og kan dermed legge opp gjennomgangen etter det. PeLe kan brukes til øvingsoppgaver, prøver og eksamener. 
 
Førsteamanuensis John B. Stav ved HiST forklarer at systemene har noen begrensninger, men han tror ikke disse vil by på noen store utfordringer.
 
- Det må være multiple choice, og det krever god tilgang til trådløst nett. Men dette trenger ikke å være kostbart. Selve systemene er gratis, og man trenger ikke bygge om infrastruktur. Han ser for seg at dette systemet kan være et alternativ til dagens eksamenssystem i fremtiden.
 
- Vi ser for oss flere små prøver underveis, med en mindre avsluttende eksamen. Vi tror studentene vil få bedre læringsutbytte når de får tilbakemelding så raskt, forteller Stav.
 
Dosent Alex Strømme ved fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved NTNU er en av dem som har tatt i bruk en tidligere versjon av systemet, Student Response System (SRS), som gir rask tilbakemelding under forelesninger.
 
- Man aktiviserer studentene samtidig som man får tilbakemelding på undervisningen, sier
han.
 
Han håper også at PELE en dag vil komme til NTNU, men tror ikke det skjer med det første.
 
- Det er veldig spennende teknologi, men krever mer forberedelse fra læreren. Jeg avventer dokumentering av effekten på studentenes motivasjon og mestringsfølelse, sier han til dusken.no.
 

LES OGSÅ: Vil innføre bruk av PC under eksamen