(StudentTorget.no):

På mandag ble studentene ved Institutt for Materialteknologi møtt av et tomt lokale da de møtte opp for å avlegge eksamen.
 
– Vi var nervøse da vi satt og ventet på beskjed om hva som ville skje. Vi var redde vi ikke fikk gjennomføre eksamen, og dette ga oss et ekstra stressmoment, sier Maiken Sandland til studentavisa Under duksen.
 
 

Ikke første gang

 
Seksjonssjef Knut Veium ved NTNUs eksamenskontor forteller at årsaken til problemene var en menneskelig feil.
 
– Feilen skyldtes en uriktig avkrysning da emnet ble innmeldt for flere måneder siden. Nå er alle andre emner gjennomgått for at liknende problemer ikke skal gjentas. Det ble ikke funnet flere tilfeller, og det var altså en enkelt menneskelig feil som hadde skjedd, forklarer han.
 
Tabben kom kun to dager etter at en kopieringsfeil ved en annen eksamen førte til at flere sider av oppgaven ble utelatt. I dette tilfellet skyldte Veium på at trykkeriet ikke hadde kontrollert utskriftene.
 
Studentene ved Institutt for Materialteknologi fikk satt i gang med eksamen etter en times venting, men synes hendelsen ga et negativt inntrykk av NTNU.
 
– Jeg opplevde det som uprofesjonelt av NTNU å ikke kontrollere slike ting. Jeg føler ikke at hendelsen påvirket eksamensbesvarelsen min i negativ retning, men jeg tror studenter som sliter veldig med stress kan ha fått problemer med fokus og konsentrasjon, sier Sandland.
 
Eksamenskontoret beklager for det som har skjedd, og vil gjøre alt de kan for at lignende hendelser ikke skal skje igjen. Veium forteller at eksamen er noe av det viktigste de gjør på NTNU, og at de er fullt klar over ansvaret deres. 
 
– Vi har alltid en grundig evaluering etter eksamensperioden, og disse hendelsene vil selvfølgelig bli tatt videre, sier han til Under dusken.
 

LES OGSÅ: 10 tips til gode eksamensforberedelser