(StudentTorget.no):

Antallet som tar opp eller tar nye eksamener for videregående skole, har skutt i været de siste årene.
 
Utdanningsdirektoratet mener det er for mange privatister i videregående skole, og ønsker nå å rydde opp i privatistordningen.
 
Det er lagt frem forslag om innstramming i reglene og om å tredoble gebyrene. 
 
I Oslo har antallet privatisteksamener blitt nesten tredoblet i løpet av de siste fem årene, fra drøye 17.000 i 2007 til i underkant av 46.000 i 2012, skriver Aftenposten. 
 
Dersom direktoratet får gjennomslag for ønskene sine vil gebyret for en ny eksamen stige fra dagens pris på 367 kroner til rundt 1.000 kroner. Å ta opp et fag vil stige fra 752 kroner til rundt 2.000 kroner. 
 
Privatister som tar eksamen i et fag flere ganger, vil også bli fratatt muligheten til å velge den beste karakteren. Det er karakteren fra siste avlagte eksamen vil føres opp på vitnemålet. 
 
Det vil heller ikke lenger være mulig å ta et fag som privatist mens man fremdeles er elev på videregående og føre opp den nye karakteren på primærvitnemålet. 
 
Det skal også bli vanskeligere for videregående elever å melde seg av et fag for å bli deltidselev og ta faget som privatist i stedet. 
 
Det er Kunnskapsdepartementet som har bedt Utdanningsdirektoratet om å gjennomgå ordningen og komme med endringsforslag. 
 

LES OGSÅ: Slik får du A på eksamen