(StudentTorget.no):

KrF søker tre traineer i 100 % stilling som vil jobbe for parti og stortingsgruppe i perioden 10. juni – 10. september. 
 
Sentrale oppgaver vil være overvåking og oppfølging av digitale medier, å jobbe frem utspill og lage notater, og å svare på henvendelser og spørsmål.  
 
- Det blir utvilsomt en spennende jobb, der man kommer tett innpå politikere og media, og får innsikt i den politiske virkeligheten, forteller kommunikasjonssjef Mona Høvset i Krf.
 
 

God erfaring med traineer

 
En trainee er en fagutdannet person som tas inn som aspirant for videre spesialopplæring. Man er vanligvis kvalifisert til å jobbe i bedriften, men bruker den første perioden av ansettelsesforholdet til å gjøre seg kjent med flere deler av organisasjonen ved å være tilsatt ved ulike avdelinger. På denne måten opparbeider traineen en bredere oversikt, og får samtidig innsikt i samhandling mellom ulike deler av bedriften.
 
Høvset forklarer at de typiske søkerene til disse stillingene vil være politisk interesserte unge som kan tenke seg å drive mer med politikk i fremtiden, og personer som er opptatt av kommunikasjon og samspill med media.
 
- Vi er på jakt etter tre traineer, og det er bare en fordel at de bringer med seg ulik kompetanse. Noe arbeidserfaring er ønskelig, men viktigere er god formuleringsevne, både skriftlig og muntlig, politisk teft, og evne til å snu seg rundt, for det er høyt tempo i valgkampen! 
 
Sosiale medier vil også være en viktig del av jobben, så hvis man har grafisk kompetanse i tillegg, er det en fordel.
 
De tre traineene vil bli godt innsatt i valgkampstrategien til partiet, og blir med inn i politiker- og mediehverdagen. De kommer til å være knyttet til kommunikasjonsenheten, og vil følges tett opp underveis.
 
- KrF har god erfaring med traineer, og mye tyder på at de selv synes å ha hatt god nytte av erfaringen. Det har ført til ansettelse, mens andre har blitt sentrale tillitsvalgte og folkevalgte. Vi ser på denne ordningen som noe både arbeidsgiver og traineer tjener på, forklarer Høvset.
 
Søknadsfrist er 1. mars. Send cv og søknad til mho@krf.no.
For ytterligere informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Mona Høvset på telefon 982 87 021.
 

LES OGSÅ: Verdifull erfaring på rekordtid