(StudentTorget.no):

Mens tre års fastrente synker med 0,293 prosentpoeng, går fem års fastrente ned med 0,390 prosentpoeng og ti års fastrente ned 0,290 prosentpoeng. Flytende studielånsrente for perioden er på 2,276 prosent.
 
- Fastrentene går ned fra 1. september, men vil ligge høyere enn den rekordlave flytende renta på 2,276, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen. 
 
Kunder som ønsker å binde renta, søker på  lanekassen.no i perioden 1.–12. august. Kundene kan blant annet logge inn med BankID.
 
430 400 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 167 200 har fast rente. 
 
Kunder som ble ferdige med utdanningen i vår, får betalingsplan i november og første regning i februar 2015. Disse kundene har også mulighet til å søke om fastrente nå. Nye tilbakebetalere som ønsker å starte betalingen tidligere enn februar, kan ta kontakt med Lånekassen for å få betalingsplanen.