(StudentTorget.no):

Flytende studielånsrente synker med drøyt 0,1 prosentpoeng fra dagens nivå, som er 2,276 prosent.
 
– Den flytende renta har ligget på 2-tallet siden mars 2012. Den har sunket eller vært uendret ved hver rentefastsettelse i ett år nå, og 1. november når den et nytt bunnivå, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.
 
Renta i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finansdepartementet. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks gager i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente. 430 300 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 166 800 har fast rente.
 
Fastrentene som gjelder fra 1. november, offentliggjøres i månedsskiftet september–oktober.
 
I sommer innførte Lånekassen nye ordninger for sine vel 600 000 tilbakebetalere. Månedlig betaling, avtalegiro og muligheten til å velge forfallsdato er tre av endringene. De nye ordningene skal gjøre det enklere å betale studielånet.
 
– August var første gang kundene betalte månedlig. Neste regning skal betales 5., 15. eller 25. september, avhengig av hvilken dato kundene har valgt, sier Herstad.