(StudentTorget.no):

KarriereBarometeret er utviklet av Evidente i samarbeid med StudentTorget. 

Undersøkelsen er gjort med et utvalg av 5000 studenter hvor datasamlingsperioden har vært en måned. Svarene er hentet inn ved å sende ut undersøkelsen til StudentTorget sine medlemmer, i tillegg til at den har vært tilgjengelig for besøkende på www.studenttorget.no. 
 
Undersøkelsen gjør det mulig å se hva 5 ulike fagretninger – business, ingeniør, IT, jus og helse – vektlegger ved valg av arbeidsgiver. 
 
 

Se også: Teknisk manual for KarriereBarometeret

 
 
Relatert til KarriereBarometeret er studentene blitt bedt om å gjøre to ting:
 
 

1) Vurdere hva som påvirker deres valg av arbeidsgiver

 
De har vurdert hvor stor betydning 30 ulike karakteristikker ved arbeidsgivere har for hvor de ønsker å jobbe. Eksempler på slike karakteristikker er hvor organisasjonen er lokalisert, lønnsnivået, hvorvidt de er kjent for å investere mye i sine ansatte, om de tilbyr mulighet til å jobbe i utlandet, etc. 
 
Studentene har vurdert faktorene på en skala fra 1 til 7, der har vært «uten betydning» og 7 «avgjørende». 
 
Påstandene er utviklet på bakgrunn av en gjennomgang av forskning på hva som påvirker personer sine valg av arbeidsgivere, i tillegg til fokusgrupper vi har gjennomført blant norske studenter innenfor ulike fagretninger. 
 
 

2) Vurdere ulike organisasjoner etter hvor attraktive de er som arbeidsgivere

 
Studentene er videre blitt bedt om å vurdere et tilfeldig utvalg organisasjoner etter hvor attraktive de mener de er som arbeidsgivere. 
 
Vi har brukt et enkeltspørsmål og en skal fra 1 til 7 til å måle attraktivitet. Studentene har hatt mulighet til å markere at en ikke kjenner organisasjonen, og kun organisasjoner som 30 % av utvalget kjenner til eller mer er tatt med i listen. 
 
Om du ser på rankinglisten er 1-7 skalaen blitt omgjort til en 1-100 skala. Tallet du ser er gjennomsnittsskåren organisasjonen har fått på attraktivitet. Vi har omgjort den til 1-100 skala fordi det er denne som er mest vanlig å bruke i denne type barometre, for eksempel i Norsk kundebarometer. 
 
 

Ulike studentgrupper

 
Undersøkelsen tillater oss å se hva 5 ulike fagretninger – business, ingeniør, IT, jus og helse – vektlegger ved valg av arbeidsgiver. Rangeringsliste over attraktive arbeidsgivere har vi imidlertid kun for business og ingeniør. 
 
 

Faglig solid undersøkelse

 
Undersøkelsen KarriereBarometeret bygger på tilfredsstiller de metodiske kravene til validitet og reliabilitet. I praksis betyr dette at den måler det den skal måle, og den måler stabilt. 
Vi har lagt stor vekt på testing av undersøkelsen, og dokumentasjon er tilgjengelig for den som måtte ønske det. Dette er viktig for oss å formidle ettersom et godt beslutningsgrunnlag avhenger av at en må kunne stole på resultatene.