(StudentTorget.no):

Undersøkelsen KarriereBarometeret viser at toppstudentene i utstrakt grad vektlegger de samme verdiene i arbeidslivet som andre studenter. 

I undersøkelsen kommer det frem at de viktigste faktorene for studenter er: 

- At organisasjonen er kjent for å levere produkter eller tjenester av høy kvalitet.

- At en som arbeidstaker kan ha en god balanse mellom jobb og fritid.

- At jobben gir en mulighet til å bygge et godt nettverk.

- At en får spennende arbeidsoppgaver.

- At organisasjonen ikke fremstår som byråkratisk.

- At organisasjonen er kjent for å investere mye i utviklingen av de ansatte.

- At organisasjonen er kjent for å ansatte gode folk. 

 

Det som skiller toppstudentene fra restene av studentene, er at de stiller høyere krav til lønn, jobbsikkerhet og arbeidsgiverens geografiske beliggenhet. 

KarriereBarometeret viser også at toppstudentene er mer opptatt av at de får muligheten til å bruke de ferdighetene de har lært på skolen, og at arbeidsgiver tilbyr en utviklingsplan for de ansatte. Generelt fremstår de som mer karrierebevisste, og er derfor også mer opptatt av muligheten til å bytte jobber internt i bedriften, og av at de kan bygge seg et godt nettverk. 

LES MER OM UNDERSØKELSEN HER