(StudentTorget.no):

 

Barometeret gir:

 
Rangeringsliste: hvem er de mest attraktive?
Første gang i 2012, og hvert år fremover, gjennomfører vi en kartlegging av en rekke ulike organisasjoners attraktivitet, og hvor stor andel av studentene som kjenner selskapet. Skåren på attraktivitet og kjennskap er gode styringsmål for de som jobber med profilering og er grunnlaget for rangeringslistene vi lager innenfor ulike studentgrupper. 
 
Driveranalyse: hva bør jeg gjøre for å bli mer attraktiv?
Effektivt profileringsarbeid handler om å levere et spisset budskap som treffer målgruppen. Rapporten med driveranalysen gir deg informasjonen du trenger for å utforme det mest effektive budskapet, og til å identifisere områdene i organisasjonen dere vil være best tjent med å utvikle.

 

KarriereBarometeret er unikt på følgende områder:

 
Tilfredsstiller metodiske krav til forskning
Resultatene fra KarriereBarometeret baserer seg på et tilfeldig utvalg studenter innenfor målgruppen din. Dette gjelder både for rangeringslisten og for rapporten der studenter vurderer din organisasjon. 
 
KarriereBarometeret er i stand til å dokumentere at målene vi bruker tilfredsstiller metodiske krav til validitet (måler det det er ment å måle) og reliabilitet (måler stabilt). 
 
Forutsetningen for et godt beslutningsgrunnlag er at du kan stole på dataene. 
 
Et skikkelig beslutningsgrunnlag
Vi analyserer hvilke trekk ved organisasjonen som har positiv og negativ innvirkning på attraktivitet. Når du kjenner sammenhengene er det enklere å identifisere hva du bør kommunisere og hvilke tiltak som bør iverksettes. 
 
Rapportene er konsise, men innsiktsfulle, på norsk og skreddersydde for hver bedrift. 
 
 
 

Teknisk manual

 
Ønsker du å lære mer om hvordan vi har utviklet KarriereBarometeret, og innsikt i den metodiske dokumentasjonen som ligger bak spørreskjemaet, vennligst klikk på lenken under for å laste ned den tekniske manualen.

Last ned teknisk manual her (pdf)

 
 

Individuelle resultater

 
Ønsker du informasjon om undersøkelsen, eller å invitere oss til et møte, kontakt
Steinar Nupen (steinar@studenttorget.no / 41 24 91 92).