(StudentTorget.no):

De største revisjonsselskapene er attraktive arbeidsplasser for studentene. Alle de fire største selskapene ligger på topp 30 blant de 150 bedriftene som er vurdert i StudentTorgets undersøkelse, KarriereBarometeret. 

Blant økonomistudentene var det PwC som kom best ut blant revisjonsselskapene, med en 7. plass. Deloitte følger på 9. plass, mens Ernst & Young ligger på 10. og KPMG på 28. plass. BDO havnet på 50. plass. DNB topper listen, fulgt av Statoil og Aker Solutions. 

 

LES OGSÅ: Dette ser studentene etter i en arbeidsgiver

 

Rettferdig rekruttering

HR-direktør i PwC, Kristin Hesla Halvorsen, mener den gode kåringen skyldes langsiktig arbeid med å bygge opp attraktiviteten hos studentene. 

- Vi har lagt ned mye arbeid og ressurser i studenter de siste årene, fordi rett rekruttering er kritisk for oss. For å kunne opprettholde den posisjonen vi har i dag, og samtidig fortsette vår vekst i markedet, er vi avhengig av at stadig nye mennesker velger oss som sin første arbeidsgiver. Derfor legger vi ned mangfoldige timer i arbeid direkte rettet mot relevante høyskoler og universiteter, og bruker våre beste folk i en profesjonell og rettferdig rekrutteringsprosess, sier Kristin Hesla Halvorsen.

POSITIV KONKURRANSE: Nyutdannede Stine Ervik (24) jobber som avgiftsrådgiver i Deloitte, og mener mulighetene til å bygge karriere internt er positivt.


Halvorsen opplever at den direkte kontakten med studentene er spesielt effektiv, og påpeker at de investerer mye i de nyansatte.

- Vi tilbyr blant annet et 3-ukers opplæringsopplegg for de nyansatte, har en solid fadder- og counsellor-ordning og mange andre goder utover lønn. Vi opplever også at det personlige møtet med studentene er med på å øke attraktiviteten vår, og det synes vi er et godt tegn. Trivselen hos oss er høy, og det sosiale samholdet betyr mye for de ansatte, sier Halvorsen. 

 

Bygger karriere internt

Det personlige møtet med bedriften var også avgjørende når Stine Ervik (24) søkte seg til PwC-konkurrenten Deloitte. Ervik som har tatt en bachelorgrad i økonomi og forretningsjus på Handelshøyskolen BI ønsket seg til Deloitte på grunn av spennende arbeidsoppgaver og mulighetene for å bygge en karriere internt i bedriften.  

- Jeg søkte forskjellige steder, men ville helst til Deloitte. Det er et stort konsern med spennende arbeidsoppgaver og et godt miljø, og de var innom på skolen og oppfordret oss til å søke, sier Ervik, som har jobbet som avgiftsrådgiver i Deloitte siden september 2011. 


- Det er utrolig mange flinke folk her, det er stor variasjon, og gode muligheter for å bygge en karriere. Og det er heller ikke en ulempe at det er muligheter for å jobbe internasjonalt. 

- Var det viktig for deg at det var mulig å bygge en karriere internt i bedriften? 

HARD KAMP: HR-leder i Deloitte Ronny Pettersen, poengterer at kampen om de beste hodene er tøff, og at det er viktig for Deloitte å vise seg frem.

- Det var absolutt positivt.

- Fører det også til intern konkurranse?

- Det er nok konkurranse til at det stimulerer arbeidslysten, men heller ikke for mye, sier Ervik. 

 

Hard kamp om studentene

HR-leder i Deloitte, Ronny Pettersen, poengterer at kampen om de beste studentene er hard, og merker at de er bevisste på hva de vil ha hos en arbeidsgiver. 

- Kampen om de beste hodene er tøff, og vi må derfor vise hvem vi er og hva vi kan tilby. Vi merker at studentene er veldig bevisste på hva de vil. Og ser at de ønsker å bli utfordret, og få muligheten til å påvirke. Vi er derfor opptatt av å være en organisasjon med et utviklende arbeidsmiljø med høy faglig dyktighet hvor man hele tiden har muligheten til å utvikle seg, sier Pettersen. 


Kristin Hesla Halvorsen i PwC poengterer også betydningen av å finne de beste studentene. 

- Vi er en kompetansebedrift, og helt avhengig av menneskene våre. For å kunne ansette de beste og de riktige, er vi nødt til å skape relasjoner med de studentene vi tror kan passe inn i PwC, og vise dem hvem vi er og hva vi kan tilby dem av karriere- og jobbmuligheter, sier Halvorsen.  

 

DETTE ER VIKTIGST NÅR STUDENTENE SKAL FINNE JOBB:

- At organisasjonen er kjent for å levere produkter eller tjenester av høy kvalitet.

- At en som arbeidstaker kan ha en god balanse mellom jobb og fritid.

- At jobben gir en mulighet til å bygge et godt nettverk.

- At en får spennende arbeidsoppgaver.

- At organisasjonen ikke fremstår som byråkratisk.

- At organisasjonen er kjent for å investere mye i utviklingen av de ansatte.

- At organisasjonen er kjent for å ansatte gode folk.

 
Kilde: KarriereBarometeret 2012

Vil ha sosial kompetanse

Det er imidlertid ikke bare studentene som er bevisste på hva de ønsker fra arbeidsgiverne, bedriftene vet også hva de leter etter. 


- Vi er opptatt av to ting – faglig tyngde og sosial kompetanse. Vi ønsker folk som er kompetente og smarte, men som også har gode sosiale ferdigheter, sier Ronny Pettersen i Deloitte.   

- Hva legger dere i sosial kompetanse? 

- For oss er det veldig viktig at våre ansatte har evnen til å sette seg inn i klientenes situasjon, og vise empati og forståelse for deres behov. Det er også viktig at våre ansatte er gode til å jobbe i team, og kan bidra til et godt miljø på arbeidsplassen, sier Pettersen.  

Også hos konkurrenten PwC, er de tydelige på hvilke kvaliteter studentene bør ha.

- Generelt er det viktig for oss at våre medarbeidere har erfaring og interesser som er med på å utvikle de personlige ferdighetene, i tillegg til det å være faglig dyktig.  Det vil si at de har gode akademiske resultater enten fra en bachelor- eller mastergrad. Analytiske ferdigheter er viktig dersom du vil jobbe i en kunnskapsbedrift som PwC. I tillegg er vi avhengige av å ha mennesker hos oss som liker å jobbe med mennesker, og har en naturlig evne til å skape gode relasjoner med kundene våre. Vi gjør en totalvurdering av alle søkerne våre, hovedsakelig av akademiske resultater, motivasjon og utenomfaglig engasjement. Sistnevnte er viktig for oss - derfor oppfordrer vi alle studenter til å engasjere seg i studietiden og vise at de brenner for noe, sier Kristin Hesla Halvorsen.  

 

LES MER OM UNDERSØKELSEN HER