(StudentTorget.no):

I en omfattende undersøkelse blant 5000 norske studenter, har StudentTorget i samarbeid med Evidente bedt studentene om å vurdere hvor attraktive et utvalg norske bedrifter er som arbeidsgiver. Blant ingeniørstudentene vi har snakket med i etterkant, er det faktorer som faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver, muligheter til selvutvikling og arbeidsplassens beliggenhet som stikker seg ut.

De bedriftene som kom best ut blant ingeniørstudentene i undersøkelsen, og som plasserte seg et hestehode foran de øvrige, var Statoil og Aker Solutions.

Blant de faktorene som ble satt høyest av studentene, var elementer som at organisasjonen tilbyr arbeidstakere god balanse mellom jobb og fritid, at den tilbyr spennende arbeidsoppgaver og at den er kjent for å investere i utviklingen av sine ansatte. Studentene som tilhører toppsjiktet karaktermessig har også høyere krav til jobbsikkerhet, beliggenhet og lønn enn de øvrige studentene. I tillegg synes de fleste studentene å være opptatt av muligheter for nettverksbygging og mulighetene for å stige i gradene internt i bedriftene.

SE HELE INGENIØRRANGERINGEN HER

 

VIL BYGGE BROER: Ingeniørstudent Georg Bugge ser etter arbeidsgivere der han kan være med på faglig utfordrende prosjekter, gjerne broer og andre større byggverk. 


Forventer utfordringer

Vi har snakket med et utvalg ingeniørstudenter på NTNU i Trondheim for å få vite hva det er de vektlegger i valg av mulige fremtidige arbeidsgivere.

– Når jeg skal velge en fremtidig arbeidsgiver legger jeg vekt på om bedriften tilbyr varierende og utfordrende arbeidsoppgaver som gir meg muligheten til å utvikle meg. En annen viktig faktor er hvorvidt bedriften legger til rette for at jeg kan bli utplassert i et annet land i et par år, sier Synne Hoggen Nybø, som snart er ferdig med sitt første år som student i marin teknikk ved NTNU.

Georg Bugge er snart ferdig med sitt tredje år på NTNU innenfor bygg- og miljøteknikk, og er enig med Nybø.

– Jeg ønsker en arbeidsgiver som arbeider med spennende løsninger innen konstruksjonsteknikk, hvor jeg kan være med på faglig utfordrende prosjekter. For meg er også arbeidsplassens beliggenhet viktig, sier han.

– Konkrete bedrifter hadde jeg tenkt lite på når jeg valgte utdanning, men jeg hadde en idé om at jeg ville være med på å bygge broer og andre større byggverk. Hvilke firmaer som driver med dette, og hvilken rolle de spiller i prosjektene, visste jeg lite om den gang, forteller Georg Bugge. 


 

Muligheten til å klatre

Førsteklassingen i marin teknikk, Marit M. Muren, har også gjort seg opp noen tanker om hvilke faktorer som spiller inn når hun skal velge seg en arbeidsgiver.

 


VARIERTE OPPGAVER: For førsteårsstudent Marit M. Muren er varierte og spennende oppgaver det viktigste når hun skal ut i arbeidslivet.   

Muren har snart gjort ferdig det første året av ingeniørutdanningen, og har også enkelte forventninger knyttet til resten av studieløpet.– For meg er det viktigst at de tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, men det er også viktig å ha muligheten til å dra til utlandet i kortere eller lengre perioder, å komme inn i et godt faglig miljø og å ha muligheten til å klatre og komme seg oppover i bedriften. Det er heller ikke til å komme utenom at lønn er en viktig faktor, sier hun.

– Nå er det heldigvis lenge til jeg er ferdigutdannet, men et samarbeid med en bedrift i forbindelse med masteroppgaven tror jeg er vanlig. Dette er også en fin smakebit på hva som faktisk forventes av oss studenter i arbeidslivet.


Mange norske bedrifter har forstått verdien av å være synlig overfor studentene, og i Trondheim er flere av dem ivrige etter å knytte til seg unge talenter. Mange av ingeniørstudentene har grunn til å føle seg ettertraktet. Synne Hoggen Nybø forteller at bedrifter ofte besøker NTNU for å fortelle om seg selv:

– På NTNU er det stadig nye bedrifter som er på besøk for å markedsføre seg selv. Bedriftene står både på stand rundt omkring på Campus i tillegg til å arrangere bedriftspresentasjoner. En gang i året arrangeres det en bedriftsdag på Marinteknisk senter, hvor det kommer mange bedrifter for å presentere seg selv. En annen form for markedsføring er middag etter bedriftspresentasjonene, utdeling av diverse gratiseffekter og sponsing av ulike arrangement.

LES OGSÅ: Ingeniørstudenter - her er drømmearbeidsgiverne - KarriereBarometeret

 

Kamp om studentene, men ikke mellom dem

I mange studieretninger som anses for å være prestisjefylte, er det stor rift og konkurranse om jobbene, noe som resulterer i et tøft studiemiljø.

– Det er selvfølgelig noe konkurransepreg i studentmiljøet, men mindre enn det jeg hadde trodd før jeg begynte å studere. Vi tar en utdanning hvor så å si alle får jobb, noe som fører til mindre press om gode karakterer. Jeg tror det blir mer konkurranse når vi skal ut i arbeidslivet og slåss om de beste jobbene, forteller Marit M. Muren.


Det handler altså ofte om å utmerke seg, men konkurransepreget er ikke noe Synne Hoggen Nybø kjenner seg igjen i.

– Jeg synes ikke studiemiljøet er særlig konkurransepreget. Det er godt samarbeid mellom studentene, og lite karakterpress. Dette skyldes kanskje at det er stor etterspørsel etter ingeniører, og at det derfor blir lite press på oss studenter, sier hun.

Georg Bugge opplever også et studiemiljø preget av samarbeid og fellesskap, men forteller i tillegg at det selvsagt er et mål for mange å gjøre det godt i fagene. Han tror samarbeid er en forutsetning også for å klare seg i et moderne arbeidsliv. Det er med andre ord god stemning mellom Norges mest attraktive studenter.

Norske bedrifter er altså nødt til å markedsføre seg selv skikkelig overfor ingeniørstudentene for å få napp. Studentene vet hva de vil, og de er såpass ettertraktede at de i stor grad kan velge både arbeidssted og arbeidsgiver selv.