(StudentTorget.no):

I studentundersøkelsen KarriereBarometeret ble det kartlagt hva studenter vektlegger når de skal velge arbeidsgiver. Noen av de viktigste faktorene viste seg å være spennende arbeidsoppgaver, muligheter for en god balanse mellom jobb og fritid, og at organisasjonen leverer produkter eller tjenester av høy kvalitet. Litt overraskende var det at lønn havnet på 20. plass på listen. StudentTorget spurte fem studenter ved Høgskolen i Ålesund om hva som er viktigst for dem.

 

Syver Grepstad (28) studerer nautikk ved Høgskolen i Ålesund

 
Siden jeg studerer nautikk og skal bli styrmann er gode skiftordninger viktig for meg, vi har mye fri, ofte en måned på og en måned av. I tillegg er det viktig at jobben gir muligheter og lederansvar. Det at jobben er godt lønnet betyr også en del siden det gir meg mulighet til å finansiere fritiden min, det er ikke viktig å tjene kjempemye, men bra nok. Jeg tror nok de fleste jobber for å kunne finansiere sin fritid.
 
 

 

 

Robby Larsen (24)-  studerer nautikk ved Høgskolen i Ålesund

 
Penger og fritid er viktig for meg. Det er viktig å tjene nok penger slik at jeg greier meg når jeg har fri. I tillegg er det også veldig viktig å ha en jobb man trives i.
 

 

 

 

 

 

 

Marielle Kongestøl (23) - studerer eksport og markedsføring ved Høgskolen i Ålesund

 
At jobben er spennende og kreativ med muligheter for å jobbe i utlandet. I tillegg til at jeg trives i den.
 
 

 

 

 

 

 

Hedda Hough (21) -  studerer sykepleie ved Høgskolen i Ålesund

 
Det du skal jobbe med må være noe som er interessant og som interesserer deg i tillegg til at det må være relevant for studiet. Lønn er ikke det første jeg tenker må, men det er så klart viktig det også, du skal jo klare deg. Men det som først og fremst er viktig er at en jobb ikke skal føre til at du sliter med å holde deg våken når du er der.

 

 

 

 

Lars Kristian Hvessen (23) - studerer byggingeniør ved Høgskolen i Ålesund

 
Lønn er veldig viktig for meg, men det kommer i andre rekke. Man må trives med det man driver med. Det er også viktig å kunne klatre, det er hovedgrunnen til at jeg nå skal starte på en master, jeg kunne hoppet av etter bacheloren, men å ta enda mer utdanning gir meg muligheter til å stige i gradene.