(StudentTorget.no):

I studentundersøkelsen KarriereBarometeret kom det frem at lønn ikke er så viktig for studentene. Mye tyder derfor på at det er andre virkemidler som er mer avgjørende når studentene skal ut å søke jobb. Vi pratet med fem studenter om hva det betyr for dem å ha mulighet til å klatre på karrierestigen i en fremtidig jobb.

 

 

Frode Sandes (25) - studerer PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda

 
Det er veldig viktig for meg å få meg en jobb hvor jeg kan klatre på karrierestigen. Det gir motivasjon til å bli værende. God lønn er en fin ting, det skal jeg ikke legge skjul på, men det er viktig at jobben gir mulighet for å kunne stige i gradene.
 
 

 

 

 

 

 

Josephine Skøyen (21) -  studerer media, IKT og design (MID) ved Høgskulen i Volda

 
Det å ha noe å jobbe for er viktig, har man ikke det, vil man føle at man stagnerer. Ellers er det veldig viktig at jobben gir utfordringer.  

 

 

 

 

 

Stine Løkvik (20) - studerer sykepleie ved Høgskolen i Molde

 
Det er veldig naturlig at man ønsker en jobb hvor man kan stige i gradene. Jeg vil gjerne ha en jobb som jeg kan utvikle meg i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivar Thorsvik (23) - studerer filmvitenskap ved NTNU

 
For meg er det ikke spesielt viktig å ha en jobb hvor jeg kan klatre på karrierestigen. Det er trivsel som betyr mest, da mener jeg både sosialt og faglig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrid Røkke (27) - studerer sykepleie ved Høgskolen i Molde

 

Det er ikke alfa omega å klatre opp, det er viktig å jobbe med noe man virkelig trives med. Det som er det viktigste er at man jobber med noe man trives med, og at arbeidsmiljøet er bra.