Dagen startet med den skuffende beskjeden om at regjeringen ønsket å tildele midler til færre studentboliger over årets statsbudsjett. I fjor vedtok regjeringspartiene å tildele 2500 studentboliger, og uansett hvordan de ønsker å vri på den sannheten, har de begått et løftebrudd i årets første statsbudsjett. Med ord som mer, og flere i partiprogram og valgkamp er det ikke mulig å si at 2200 er noe annet enn færre studentboliger, og dermed et løftebrudd.

Realiteten er at over 12 000 studenter sto i studentboligkø ved studiestart, da må regjeringen og norske politikere tildele nok midler til samskipnadene. Når regjeringen satser på flere studieplasser må de andre tiltakene følge etter, vi kan ikke fortsette å se at boligkøen øker.

11 måneders studiestøtte

Opptrappingen mot 11 måneders studiestøtte fortsettes, vi kaster ingen kake, og gir ingen applaus. Vi er fornøyd og glad for at de holder planen som et enstemmig storting vedtok. Mer skuffet er vi når vi ser hvor liten økning studiestøtten får utenom den ekstra uken. En laber øking på 190 kroner i måneden vil etter all sannsynlighet ikke øke kjøpekraften til studenten, og vi vil fortsette å se de dystre statistikkene om kredittkortgjeld, og arbeid som går på bekostning av studietid.


Studentøkonomi: Mener det fortsatt er for dyrt å studere i utlandet

I budsjettet kommer det frem at regjeringspartiene ønsker å se på studiestøtteordningen, og nevner spesifikt å se på stipendandelen opp mot studiepoeng og gradfullføring. Selv om vi i det siste året har lagt merke til at det har vært et ønske fra flere å se på studiestøtteordningen, er vi spent på hva dette vil ha å si for den norske student. Vi har en klar og tydelig forventning om at vi både inkluderes i prosessen og at en eventuell endring ikke går på bekostning av studentenes allerede skjøre økonomi.

LES OGSÅ: Blogg: HiOA et stort steg nærmere universitetsstatus

Fremover

Nå går vi inn i høring i finanskomiten, Utdannings- og forskingskomite med klar tale om at vi må bygge flere studentboliger og øke studiestøtten. Vi venter spent på hva alle de ulike partiene sier i sine alternative statsbudsjett og hvilke endringer som kommer i statsbudsjettsavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene.

Kan vi ende opp med en større økning i studiestøtten, og faktisk økning i antall studentboliger?

Svarene på alt dette får du her. Jeg skal ta deg gjennom alternative budsjett, endelig vedtak og alt annet av interesse i statsbudsjettsperioden.