Et samlet Storting har nå bedt regjeringen om å lovfeste at alle universiteter og høyskoler skal ha et studentombud. Studentene har kjempet lenge for å få studentombudene på plass. Den kampen er kronet med seier. Det er jeg glad for!

Det er allerede 10 utdanningsinstitusjoner i Norge som har studentombud. Universitetet i Oslo var først ute i 2013. Mitt inntrykk er at de ombudene vi har, gjør en god og viktig jobb for studentene i Norge.

Bakgrunn: Nå får studentene eget studentombud

Studentombudene skal passe på studentenes rettigheter. De skal for eksempel hjelpe studentene hvis den faglige kvaliteten på utdanningene svikter, og de skal gi studentene uavhengige og upartiske råd og bistand i saker som angår dem. Ombudene kan hjelpe til med å løse en sak på et lavest mulig nivå, og skal kunne svare på spørsmål om studenters rettigheter og plikter.

Våren 2018 rapporterte media om mange varslingssaker om seksuell trakassering ved norske utdanningsinstitusjoner. Jeg tror studentombudene også er et viktig tiltak for å motvirke ukultur. Hovedansvaret for å forebygge og stoppe seksuell trakassering ligger fortsatt hos utdanningsinstitusjonene. Men ombudet skal være en trygg og sterk stemme som taler studentenes sak.


Vi skal komme tilbake til Stortinget med lovforslaget våren 2019. Men allerede nå vil jeg oppfordre alle universiteter og høyskoler som i dag ikke har studentombud, til å starte opp arbeidet med å få det på plass.

Iselin Nybø om studietiden: – Det var ikke noe alternativ å ikke lykkes