Jeg mener det å bygge flere studentboliger er som et kinderegg; tre gode ting i ett.

 

Det første og kanskje viktigste er at det bidrar til at flere studenter kan fokusere på studier, og slippe å måtte jobbe ekstra ved siden av studiet. Vi vet, som også NSO dokumenterer, at stadig flere studenter må ha økonomisk hjelp fra foreldre eller en deltidsjobb for å kunne studere. Det svekker prinsippet om at alle har lik rett til utdanning, øker ulikheten i samfunnet og gir dårligere kvalitet i utdanningssystemet vårt.

 

Bakgrunn: Bare 15 prosent av studentene får plass i studentbolig

 

For det andre bidrar flere studentboliger til å dempe prisene i et hett privatleiemarked. Lavere etterspørsel vil føre til lavere og mer stabile priser. Det er både positivt for majoriteten av studentene som ikke bor i studentboliger og for alle andre leietakere i samfunnet for øvrig. Det gjelder særlig i de store byene, der boutgifter nesten spiser opp hele studiestøtten.

 

For det tredje bidrar studentboliger til et bedre og triveligere studentmiljø. Alle som har bodd i en studentbolig vet at det skaper samhold, felleskap og trivsel på en unik måte, da på tross av frustrasjon over rot i gangen og naboens oppvask som hoper seg opp. Studentene styrer også boligbyggingen i sine regioner selv, gjennom samskipnadene, og jeg tror studentdemokratiet styrkes av det store ansvaret som boligmassen er.

 

Vi i Arbeiderpartiet var det første partiet som programfestet å bygge 3000 nye studentboliger årlig. Det gjorde vi i 2013, etter å ha økt utbyggingstakten for nye boliger gjennom hele vår regjeringsperiode. Vi vil også øke tilskuddet til studentboligbygging til 50 prosent, for å sikre balanse mellom statlig og studentenes finansiering. Gode boforhold er grunnleggende for at alle studenter skal trives og lykkes med høyere utdanning. Det har mange flere positive aspekter enn bare å gi studenter tak over hodet.​

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: