Langtidsplanen som ble lagt frem mandag 8. oktober presenterer en oppdatering av satsningsområdene for forskning og høyere utdanning fremover. Satsningene på høyere utdanning i denne stortingsmeldingen er på 250 mill. kroner.

 

– Vi savner mer håndfaste satsinger på kvalitet i høyere utdanning. Sammenlignet med resten av satsingene i langtidsplanen får høyere utdanning 1 milliard kroner mindre enn det vi ser av satsing på forskning- og utvikling og teknologi. Høyere utdanning er fortsatt plassert i skyggen i kunnskaps-Norge, sier leder av NSO Håkon R. Mikalsen.

 

Satsingen på 250 millioner til kvalitet i høyere utdanning i langtidsplanen for de neste fire årene kan ifølge regjeringen blant annet gå til styrking av Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, mer praksis, og læringsarealer. I 2018 ble 20 millioner bevilget til arenaen og i tillegg ble det gitt tildelingene til åtte eksisterende Sentre for fremragende utdanning (SFU) på 40 mill. kroner.

 

– Det er bra med midler til kvalitetsutvikling og her har vi store forventninger til hva disse midlene skal bidra til. Her forventer NSO at det settes av midler til nye utlysninger av Senter for fremragende utdanning (SFU) og flere kvalitetsprosjekter for institusjonene, sier leder av NSO Håkon R. Mikalsen.


 

LES OGSÅ: Dette betyr statsbudsjettet for deg som student

 

Utover de 250 millionene presenterer regjeringen få konkrete virkemidler.

 

– NSO hadde forventet større koblinger mellom forskning og høyere utdanning. Her kunne regjeringen kommet med endringer i ordningene hos forskningsrådet for å legge mer til rette for studentdeltakelse i forskning. Dette må Nybø komme tilbake med løsninger på, sier Håkon R. Mikalsen.

 

Langtidsplanen lover satsinger på praksis i høyere utdanning, i første rekke i kommunesektoren for helse- og sosialfagstudenter. NSO reagerer på at det i denne langsiktige planen ikke legges frem planer om praksis i all høyere utdanning. Alle studier i høyere utdanning trenger mer og bedre praksis.

 

– Praksis er viktig for at studenter får en reell opplevelse av faget sitt og er en arena der man lærer gjennom å anvende kunnskapen sin. Vi forventer at regjeringen stiller krav til alle institusjoner om å styrke eksisterende tilbud og opprette praksis i alle utdanningen hvor det ikke er tilbud om praksis i dag, sier Mikalsen.

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge