– Vi samles under fanen “Vi er ikke perfekte” fordi vi mener at forslaget lager en mindre fleksibel utdanning og rammer de som allerede er sårbare hardest, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), som er en av organisasjonene som er med på protesten.

 

Organisasjonene representerer sammen over 400 000 elever og studenter. De reagerer på regjeringens forslag om å stramme inn dagens ordning for stipend hos lånekassen. Forslaget går ut på å kutte i stipendet om du ikke fullfører en grad, noe regjeringen selv sier vil spare dem for 256,4 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019.

 

Studentene mener forslaget legger alt ansvar for frafall over på studentene fremfor å ta tak i utfordringene som bidrar til at studenter ikke fullfører. De er bekymret for alle studenter som møter barrierer for å fullføre sin grad, som sykdom, manglende tilrettelegging i studietiden, dårlig rådgivning eller andre forståelige grunner. Disse vil nå straffes med høyere gjeld. Mindre fleksibilitet vil også kunne føre til at flere vegrer seg for å begynne på høyere utdanning eller ta etter- og videreutdanning.


 

Unge funksjonshemmede, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Unio-studentene, Elevorganisasjonen, NSF Student, ANSA, NITO Studentene og Norsk studentorganisasjon (NSO) er organisasjonene som har tatt initiativ til oppropet, og som nå vil protestere mot regjeringens budsjettforslag.

 

Om forslaget:

I dag får studenter omgjort inntil 40% av studielånet til stipend etterhvert som de avlegger studiepoeng. Regjeringen foreslår å kutte dette til 25%, mens de resterende 15% kun gis ved avlagt grad og da kun for studiepoeng som inngår i graden. Som et resultat vil studenter som bytter studie underveis, tar årsstudium eller enkeltemner i tillegg til graden få høyere gjeld.

 

Les oppropet ved å klikke på banneret:

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge