I går presenterte Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti sin regjeringsplattform. NSO ser mange gode tiltak i denne plattformen og viktigst at de sikrer gratisprinsippet i høyere utdanning. Studenter etterlyser hva regjeringen vil gjøre for en satsing på studentøkonomi som denne plattformen ikke omtaler.

 

– Vi er veldig glad for at den nye regjeringsplattformen viderefører gratisprinsippet i høyere utdanning. Allikevel stiller vi spørsmål ved regjeringens videre planer for studentøkonomien etter innfasingen av 11 måneders studiestøtte. To av regjeringspartiene har tross alt programfestet en økning av studiestøtten til 1,5G, som tilsvarer 140 000 kroner i året, sier Marte Øien, nestleder i NSO.

 

En av dette flertallets store diskusjoner i høst var å få opp gjennomføringsgraden i høyere utdanning, allikevel ser vi ingen nye konkrete tiltak som vil forbedre disse tallene. NSO etterlyser faktiske tiltak fra regjeringen på dette punktet.

 

NSO ønsker å fremheve regjeringens satsing på studenter med barn, fortsatt satsing på kvalitetsprogrammene til DIKU, offensiv satsing på studentboliger, studenter fra det globale sør, styrking av rådgivningstjenesten og en gjennomgang av pensjon fra første krone


 

– Selv om det er noen ting som mangler, ser vi mange gode tiltak fra den nye flertallsregjeringen. Her har forhandlingspartnerne lyttet til studentene. Vi ser frem til å jobbe sammen med Erna Solbergs regjering i alle disse og flere saker fremover, avslutter Øien.

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge