(StudentTorget.no):

For kun 119 kroner i måneden får du som er 18-25 år innbo-, reise- og ulykkesforsikring hos If skadeforsikring. BESTILL HER

For unge studenter som nettopp har flyttet hjemmefra og er i ferd med å ta sine første, varsomme skritt inn i voksenlivet, er kanskje ikke ulykkesforsikring det du er mest opptatt av. Du har jo tross alt ikke planer om å havne i en ulykke, og dessuten skal de få kronene Lånekassen forærer deg strekke til både øl, mat, busskort og generell hygge. 

Nå er det likevel slik at det ikke finnes en fysisk lov i universet som sier at studenter har mindre sannsynlighet for å bli rammet av et uhell enn andre. Når en ulykke først har skjedd, kan de personlige og økonomiske konsekvensene bli store, hvis du ikke har en god ulykkesforsikring i bakhånd. Derfor er ikke ulykkesforsikring noe studenter bør gi blaffen i.  

– En ulykkesforsikring er en forsikring alle bør ha, uansett alder og situasjon. En ulykke kan ramme hvem som helst, og det kan få store konsekvenser, sier Malin Catrine Diesen, produktspesialist i forsikringsselskapet If.

 

– Livet kan bli snudd opp ned

Hvis du havner i en alvorlig ulykke og får varige skader, kan det medføre store endringer i hverdagen din. Er du dessuten midt inne i et krevende studieløp kan konsekvensene bli store. 

– Hvis man blir alvorlig skadet, vil livet bli snudd opp ned. Å bli medisinsk invalid vil si at man får en varig fysisk skade og nedsatt fysisk funksjon. Da skjer det en del endringer i livet: kanskje boligen din må tilpasses, du må ha hjelpemidler i hjemmet eller på skolen, eller du ikke lenger kan kjøre en vanlig bil. Det kan også være du får merutgifter i forbindelse med behandling og rehabilitering, og det kan oppstå et behov for ekstra hjelp til daglige gjøremål. Alt dette koster penger, og det er der en ulykkesforsikring kommer inn i bildet, forklarer Diesen.

I verste fall må du kanskje avbryte studieløpet, noe som naturligvis vil påføre deg økonomisk tap. I et slikt tilfelle kan en ulykkesforsikring opptre som en reddende engel for deg og din privatøkonomi.

– Med If Start vil studentene få en erstatning på inntil 60 000 kroner hvis de må avbryte studiene på grunn av sykdom og ulykke. Pengene skal erstatte studieavgift og semesteravgift, sier Diesen.

 

If Start  et rimelig alternativ

Selv om Norge er en velferdsstat hvor NAV gir god hjelp til behandling og rehabilitering, vil en ulykkesforsikring sørge for at du er økonomisk uavhengig av det offentlige, selv om du blir utsatt for en ulykke som gir deg varig nedsatt funksjonsevne. 

– En ulykkesforsikring er et supplement til det du får fra det offentlige. Du blir økonomisk uavhengig av det offentlige, slik at du raskt kan tilpasse deg den nye situasjonen og opprettholde levestandarden du hadde før ulykken, sier Diesen.

Ulykkesforsikring er ikke så dyrt som du kanskje tror. Er du under 26 år gammel tilbyr If pakkeløsningen If Start til en rimelig penge. If Start inneholder i tillegg til innboforsikring og ulykkesforsikring en solid reiseforsikring som dekker deg fra du går ut døra til du kommer trygt hjem igjen. Ulykkesforsikringen til If har i tillegg en helt unik studentdekning. 

If Start gir erstatning ved medisinsk invaliditet (varig mén) på inntil 1 000 000 kroner. If Start har et helt unikt element, som gir dobbel erstatning ved høy medisinsk invaliditet. Jo mer alvorlig skaden er, jo større er behovet for økonomisk støtte, og derfor gir vi dobbel erstatning. Så selv om forsikringssummen er 500 000 kroner, kan man få utbetalt inntil 1 000 000 kroner. I tillegg dekker forsikringen behandlingsutgifter som følge av ulykke. Blir du utsatt for en alvorlig ulykkesskade, kan du også få dekket behandling hos psykolog, sier Diesen.

BESTILL FORSIKRING TIL 119 KR HER