Dato for innlevering av semesterets siste oppgaver nærmer seg raskt. Siste innspurt kan ofte virke ekstra stressende for mange, uavhengig om du skriver hjemmeeksamen, bachelor eller master. Etter å ha sittet over lenger tid med en oppgave ser man seg ofte blind på sine egne skrivefeil, og det er lett å overse ting som senker kvaliteten på oppgaven. Dette innlegget inneholder derfor en sjekkliste for alle som skriver større oppgaver, og som trenger en pekepinn på hva det kan være nyttig å se etter når man retter oppgaver.

 

Oppgavens innhold

 • Den røde tråd – pass på at oppgaven har en gjennomgående rød tråd, slik at oppgaven får en fin flyt. Pass på at det du skriver i innledningen går igjen i hoveddelen og avslutningen. Det skal være en tydelig sammenheng mellom problemstillingen og teorien du har valgt.

 • Problemstilling og tema – kommer tema og problemstillingen tydelig frem i oppgaven? Pass på å redegjøre for tema, og introdusere på problemstillingen på en slik måte at leser forstår hva det er du ønsker å svare på. Dette gjelder også for begrunnelse av valg av tema og problemstilling.

 • Dersom oppgaven bruker metode, bør du redegjøre for fordeler og ulemper ved valg av metoden(e). I tillegg bør du kritisere og diskutere funn.

 • Pass på at du har drøftet og ikke redegjort. Når du drøfter bruker du formuleringer som «på den ene siden… på den andre siden, dette kan begrunnes ved, dette kommer tydelig frem gjennom.» Dine egne meninger skal helst ikke skinne gjennom i drøftingen. Drøftingen skal være som en diskusjon, der du setter ulike argumenter opp mot hverandre. Du trenger ikke ha likevektig positive og negative kommentarer, men ideelt skal det være litt av begge deler.

 • Gjenta problemstilling og dine viktigste funn i starten av konklusjonen. Det er ekstremt viktig at du besvarer problemstillingen din. Svaret trenger nødvendigvis ikke være positivt. Dersom du ikke kommer frem til et tilfredsstillende funn – redegjør for dette.

 

Oppgavens oppbygning

 • Har du husket alle delene i oppgaven? De fleste større oppgaver skal ha innholdsfortegnelse, sammendrag, innledning, teori, metode, analyse, drøfting og konklusjon. Dersom du har fått en mal av veileder i faget følger du denne.

 • Er det rimelige proporsjoner på oppgaven? Det er viktig at oppgaven verken er for kort eller for lang.

 

Skrivefeil

 • Bruk gjerne stavekontrollen, men ikke stol blindt på denne. Ord som for eksempel «meg» og «deg» er korrekte, men har meget forskjellig betydning. Det krever derfor flere grundige gjennomlesninger.

 • Har du skrivefeil som er gjennomgående? Skriv dem opp og søk dem opp ved å bruke CTRL+H i Word. Dette er en funksjon hvor du kan søke opp, og erstatte ord i oppgaven din.

 • Bruk også CTRL+H til å søke opp ord du har skrevet mange ganger, og erstatt dem med synonymer.

 

Tilleggstips

 • Bruk en synonymordbok (dette er også tilgjengelig på nett) for å utvide ordforrådet i oppgaven.

 • Få en ekstern part til å lese gjennom oppgaven. Ofte ser de som ikke har jobbet med oppgaven over lenger tid lettere feil, som man kanskje ikke oppdager på egenhånd.

 • Skrivesperre? Snakk om oppgaven din med noen. Ved å åpne opp for dialog kan du få nye synspunkter og argumenter. I tillegg kan det hende skrivesperren løsner dersom du får sagt det muntlig.

 

Store oppgaver krever ekstra mye oppmerksomhet, og det er viktig å se for seg og planlegge den siste perioden. Pass på at du sitter igjen med god tid til å gjennomgå og rette oppgaven din. Lykke til med skrivingen og rettingen!

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet