Anna Shona G. Øvrevik Journaliststudier og studentliv i Oslo

Anna Shona G. Øvrevik

Jeg er 24 år gammel og tar nå en bachelorgrad i journalistikk ved Høyskolen Kristiania. Jeg har også tidligere tatt Exfac og en bachelorgrad i musikkteater.