Når en nærmer seg slutten av videregående, begynner en ofte å tenke på hva skal man gjøre etterpå? Skal man ta høyere utdanning? Ta ett friår? Studenttilværelsen, og da tenker jeg på høyre utdanning, er helt annerledes enn å gå på videregående. Studieårene kommer nok til å forme deg på mange måter, og alle har helt forskjellige opplevelser! Venner fra studieårene er gjerne venner du kommer til å ha for livet, du møter inspirerende lærere og kanskje det er i løpet av disse årene at du møter kjæresten som du senere blir gift med? 

 

Før du kan ta del i studenttilværelsen, er det mange spørsmål som skal besvares. Skal du studere i Norge eller i utlandet? Hvilken by? Skal du studere på heltid eller deltid? Hvilken studieretning skal du gå? Skal du velge et universitet, høgskole eller business skole, slik jeg har valgt? 

 

Dette innlegget er mest aktuelt for dem som vurderer og er interessert i å studere businessrelaterte fag, og få en bachelor eller master innenfor ledelse, finans, administrasjon, entreprenørskap, markedsføring eller management. Jeg valgte å studere business, fordi jeg var veldig usikker på hva jeg ønsket å studere, og følte at denne studieretningen kom til å gi meg mange ulike muligheter med tanke på karrierevalg. 


 

 • Men, tilbake til dagens tema, hva er forskjellen på en business skole og et universitet? Og dersom du ønsker å studere businessrelaterte fag, hvordan skal du vite hvilken av de to du skal velge? 
 • På et universitet, kan du velge mellom utallige studieretninger og fag. Alt fra ingeniørfag, medisinske fag og juss, til businessrelaterte fag. På en business skole vil du som navnet tilsier, kun ha tilgang på businessrelaterte fag.
   
 • En bachelor eller master i business har samme verdi om den er fra et universitet eller en business skole. Begge gir en fullverdig utdannelse med likt antall studiepoeng. Det som kan utgjøre en forskjell, er hvor godt kjent eller hvor bra omdømme skolen har. Selvom graden er den samme, dersom du velger å studere business ved Harvard University, framfor på en ukjent business skole, vil det se bedre ut på CVen din. Tilsvarende vil det se bedre ut på CVen dersom du studerer business på London Business School (nummer tre blant verdens beste businessutdannelser), enn om du velger å studere business på et tilfeldig universitet.
   
 • Ofte er undervisningssystemet annerledes på en business skole, enn det er på et universitet. Dette fordi business skoler spesialiserer seg mer på ett område; business. Istedenfor forelesninger med 100-300 studenter, vil du kanskje ha timer i mindre klasserom, med mellom 10-50 andre studenter. Du vil ha mer praktiske forelesninger og oppgaver, basert på ekte situasjoner som du kan møte på senere i arbeidslivet.
   
 • På universitetet vil du ofte få karakteren din basert på en eksamen som du har mot slutten av semesteret. På en business skole vil sluttkarakteren din ofte bestå av flere karakterer, som du får gjennom semesteret, basert på muntlige presentasjoner, deltagelse i timene, skriftlige innleveringer, mid-semester eksamen og slutteksamen. Dette gjør at oppmøte til timene blir mer viktig enn på et universitetet, og oppfølgingen blir tettere.
   
 • På grunn av at business skoler spesialiserer seg på business, har de ofte et godt profesjonelt nettverk, med store og gode selskaper. Business skoler kan hjelpe deg få jobb i disse selskapene, blant annet et internship, deltidsjobb eller fast jobb. Samtidig er det mange business skoler som krever at du, som en del av studiene, får deg et internship i løpet av studietiden. Dette gir deg en utrolig fin arbeidserfaring, og øker sjansene for å fortere komme ut i jobb etter fullførte studier.
   
 • Business skolen som jeg har studert på i Barcelona gir også studentene sine en personlig coach, som kan hjelpe deg med ting som å lage LinkedIn-profil, skrive CV, søke jobb, starte en bedrift, og mye mer. Vi har også hatt arrangementer hvor tidligere elever kommer for å prate om hvor de nå jobber, eller om bedriftene de har startet. Noe annet som kan være nyttig er utflukter arrangert av skolen, for å besøke et selskap og se hvordan de ulike avdelingene jobber, og til og med en photoshoot for å få et profesjonelt LinkedIn-bilde.
   
 • Det er nok flere mindre forskjeller mellom universiteter og business skoler, men disse punktene dekker de største forskjellene. Selvfølgelig vil det også være diverse forskjeller mellom hvert enkelte universitet, og mellom de ulike business skoler, men disse punktene utgjør er en fin oversikt! 

 

Kort oppsummert: Business skoler er mer spesialiserte innenfor business, er gjerne mindre og har tettere oppfølging av studentene.
 
I neste innlegg vil jeg prate om min personlige opplevelse med å studere på en business skole, og hvordan jeg syns det har vært å studere med for eksempel obligatorisk oppmøte, tettere oppfølging og klasserom med 30 studenter i stede for forelesninger med 200 studenter.

 

Jeg håper dette innlegget var nyttig for deg!

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet