Sikkerhet og beredskap er et spennende tema å jobbe med, og spesielt de med master relatert til samfunnssikkerhet har interessante stillinger å velge mellom hos ulike arbeidsgivere. Likevel må samfunnsvitere som fordyper seg i samfunnssikkerhet eller cybersikkerhet, med ønske om å jobbe med samfunnssikkerhet i Norge i for eksempel Etterretningstjenesten, Sivil klareringsmyndighet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, passe på én viktig ting: Selv om minoritetsbakgrunn er lov, kan du i de fleste utlyste stillingene kun ha formell tilknytning til ett land, og det landet er Norge.


Etterretningstjenesten er en av de som ser ut til å opprettholde krav om å kun inneha norsk statsborgerskap i alle deres nåværende utlyste stillinger på NAV, ved å skrive at «Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering», og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk.


Her er et eksempel på en spennende annonse fra Etterretningstjenesten, hvor de leter etter en analytiker, i kategorien seniorrådgiver:

 


Likevel kan man ved nærmere lesing se at et av de særskilte kravene er å kun inneha norsk statsborgerskap:

 


Det samme gjelder Nasjonal sikkerhetsmyndighet i søken etter «deg som vil bidra i kampen for å sikre Norges viktigste digitale verdier»:

 

 


Du kan enkelt undersøke denne informasjonen selv ved å gå in på for eksempel arbeidsplassen.nav.no, og skrive inn «statsborgerskap» i søkefeltet. Da vil du få opp alle stillinger hvor ordet «statsborgerskap» blir nevnt (merk at noen av disse stillingene kun stiller krav om norsk statsborgerskap i det hele tatt, og ikke nevner dobbelt).

 


Selv om dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020 er blitt lov, er det fortsatt ikke fritt fram for dobbelt statsborgerskap i alle arbeidsfelt. Det betyr at du som dobbel statsborger kanskje må tenke deg om, og undersøke andre mulige arbeidsgivere, før du bestemmer deg for å fordype deg i sikkerhetsstudier.


 

Lenker til annonser jeg har sett på:

Etteretningstjenesten: https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/ff8354aa-b614-45ba-b378-a115fcfef089?fbclid=IwAR3zt8hhyfauqTPuk5xz-KHCtD8BYQG7mjg844i49q4oXcNTLiNsFlgLWJo 


Sivil klareringsmyndighet: https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/39c69a65-6d94-407f-8310-8751c9b1963a 


Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sandvika: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=177155259 


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (Kolsås): https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/7a7f3bd9-8636-4b49-85f1-aa4ce8084a35    

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet