Malin Nilssen Studier og studentliv

Malin Nilssen

Jeg er 23 år gammel og har fullført en bachelor i Engelsk på NTNU, med breddeår i Geografi. Begge fagene har alltid vært av stor interesse for meg så det var logisk at valget falt på dem da jeg skulle begynne å studere.

Jeg valgte å kombinere dem med håp om å finne en retning jeg ville studere eller arbeide videre i som inneholder flere av interessene mine.

Skoleåret 2019/20 valgte jeg å ta et jobbår før jeg begir meg ut på master. Høsten 2020 begynner jeg forhåpentligvis på en master i internasjonale miljøstudier på NMBU.