Som alle andre ble min studiehverdag snudd på hodet 12. mars, og jeg må innrømme at den ikke har vært like innholdsrik siden. Manko på sosiale sammenkomster og belønning for å sitte (bak en skjerm) i forelesning hver dag, har gjort at jeg har måttet legge inn et ekstra fokus på hvordan jeg skal komme meg gjennom studiehverdagen. Denne høsten har innebåret store forandringer for min del, og videre i bloggen ønsker jeg å dele tips til hvordan studiehverdagen nå for tiden kan bli litt lettere. Jeg skal dele erfaringer som har hjulpet motivasjonen og strukturen i studiehverdagen min med en forhåpentlig positiv og menneskelig tvist.


Som tjuetreåring har jeg opplevd litt, men har fortsatt utrolig mye mer å lære. Jeg kan dessverre ikke bidra til den samme klokskapen som en bestefar eller bestemor kan, men jeg kan derimot dele tips jeg har fanget opp så langt. Dette gjør jeg i et håp om å kunne inspirere andre til å ikke legge seg under dyna med Netflix hele dagen, men til å gripe hverdagen (ignorer klisjéen). Jeg ønsker også å dele tanker om studielivet generelt og hvordan opplevelsen av studenttilværelsen er svært annerledes nå enn den har vært pre-coronatimes. Håper at dette kanskje kan hjelpe de samme sjelene som meg som liker å sløse bort dagene med soving, Netflix og snacks.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet