Lange perioder med nettbasert undervisning skaper en tung hverdag for mange studenter, som ofte blir sittende isolert på hybelen med lite sosial omgang. Over 60 000 studenter har i år svart på undersøkelsen «SHoT» som ble gjennomført i tidsrommet 1. mars til 5. april 2021. Funnene viser en tydelig negativ utvikling i hvordan studentenes mentale helse og livskvalitet har blitt påvirket under pandemien.

Hele 18 % oppgir at de har en psykisk lidelse, og det er depresjon og angst som topper statistikken med henholdsvis 12,3 % og 10,5 %. Flere melder også at de er ensomme og savner noen å være sammen med.

Det er imidlertid ikke slik at man kan forvente at studentenes mentale helse automatisk forbedres når pandemien er over. SHoT-undersøkelsene har siden 2010 vist en betydelig negativ utvikling hos studentene: I 2010 oppga nesten hver 6. student et høyt nivå av psykiske plager, men dette har økt til nesten halvparten i 2021. Antallet som oppgir at de går med selvmordstanker er høyt, og hele 4 % oppgir at de har forsøkt selvmord.

Håper forskningsprosjekt vil gi svar

Som følge av funnene i undersøkelsen inviterte forsknings -og høyere utdanningsminister Henrik Asheim studenter, samskipnader, utdanningsinstitusjoner og helsetjenesten til et digitalt toppmøte den 26. mai for å snakke om hva man på kort og lang sikt kan gjøre for å bedre studentenes helse. Asheim annonserte at det er blitt satt av penger til et videre forskningsprosjekt som skal forsøke å besvare hvorfor utviklingen går i feil retning.


Før jul 2020 fikk studentskipnadene tilskudd til lavterskeltilbud for å bedre studentenes mentale helse. Tilbud som vennespleis, speedfriending, walk and talk og gratis grøt til frokost er noen av tilbudene som skal bidra til større sosial kontakt og bedre psykisk helse blant studentene.

– Mange av tiltakene som er kommet nå er kommet på overtid, og kommer ikke til å være nok i tiden fremover, sa nestleder i Norsk Studentorganisasjon Felipe Garcia under toppmøtet. Han påpeker at dette har vært en jevn utvikling i mange år nå, og at det ikke finnes noen løsning med to streker under svaret.

– Det som skremmer meg mest er utviklingen, for vi kan nå hvert fjerde år forvente at studentene har det verre enn ved forrige undersøkelse.

Asheim håper at det nye forskningsprosjektet vil gi svar på hva som kjennetegner de som sliter. Han tror det er de studentene som ikke benytter seg av lavterskeltilbudene som faller utenfor.

– De vi skal være bekymret for er ikke de som møter opp og spiser grøt, det er kjempebra at de får grøt, men det er de som ikke møtte opp. Hvor er de studentene som vi ikke hørte noe fra gjennom hele dette studieåret?Visste du?

Om du trenger hjelp til å møte andre studenter, har studentskipnadene mange lavterskeltilbud til deg som student. Det lages arrangementer hos studentskipnadene over hele landet som du kan lese mer om på nettsidene til din studentskipnad. Noen tilbyr også timer med gratis psykolog eller studentrådgiver. 


Trenger du hjelp til å finne din?

Det finnes 14 studentskipnader over hele landet:

Studentskipnaden i Nord(Studentinord) studentinord.no
Studentinord er studentskipnaden for deg som er student ved Nord universitetets studiesteder i Trøndelag og Nordland, samt politihøgskolen i Bodø.

Her tilbys samtaler med studentrådgivere, enten digitalt, på campus, eller som walk and talk.


Studentskipnaden i Agder(SiA) sia.no
SiA gjelder for deg som studerer på sørlandet.

De har laget kampanjen Hold Ut som arrangerer forskjellige tilbud for studentene i koronatiden. Her finner du tilbud som mandagsfrokost, turer, trening og foredrag. SiA har også hjelpetelefon i ukedagene, denne er åpen i ordinær arbeidstid. Telefon: 477 62 122.


Norges Arktiske Studentskipnad samskipnaden.no
Studentskipnaden for studenter i Harstad, Alta, Hammerfest, Svalbard og Tromsø.
Her finnes flere samtaletilbud, både via telefon, videosamtale eller ved oppmøte på studentrådgivningen.


Studentskipnaden i Indre Finnmark(SSO) siif.no
Studentskipnaden for deg som er student ved Samisk Høgskole.
Nettsidene hjelper deg med å finne tilbud i ditt område.


Student Innlandet sinn.no
Studentskipnaden for deg som er student ved Høgskolen i innlandet, Limpi og Centric IT Academy.
SINN tilbyr samtalehjelp med studentrådgiver og gratis psykologtjeneste.


Studentskipnaden i Molde(SiMolde) simolde.no
For deg som er student i Molde.
SiMolde har gratis psykologtilbud.


Studentskipnaden i Oslo(SiO) sio.no
For deg som er student i Oslo.
SiO har et tilbud som heter Studenter spør, der du som student kan sende inn spørsmål anonymt og få svar av en fagperson fra SiO Helse. De har også lave egenandeler hos psykolog.


Studentskipnaden i Stavanger(SiS) minsis.no
For studenter i Stavanger-regionen.
SiS har har samtaletilbud, både som walk and talk, vanlig samtale, eller på video. Du har også mulighet til å snakke med studentpresten.


Studentskipnaden i Sørøst-Norge(SSN) ssn.no
Studentskipnaden for deg som studerer ved USN, Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg, Politihøgskolen i Stavern eller Fagskolen Vestfold og Telemark.
SSN tilbyr samtaler med psykolog eller terapaut. De har walk and talk og drop-in tilbud både digitalt og på kontor.


Studentskipnaden i Trondheim (SiT) sit.no
Studentskipnaden for deg som er student i Trondheim, Gjøvik eller Ålesund.
SiT har samtaletilbud med helsesykepleier eller rådgiver i form av walk and talk, på kontor, over telefon eller digitalt.


Studentskipnaden i Volda(SiVolda) sivolda.no
Studentskipnaden for deg som studerer i Volda.
SiVolda har gratis samtale med studentrådgiver og lave egenandeler hos psykolog.


Studentskipnaden i Østfold(SiØ) siost.hiof.no
Studentskipnaden for deg som er student ved HiØ eller Fagskolen i Østfold.
SiØ har flere samtaletilbud. De tilbyr blant annet walk and talk med studentrådgiver, samtaleterapi. De holder også på med å få på plass et psykologtilbud.


Studentskipnaden i Ås(SiÅs) sias.no
Studenskipnaden for deg som studerer i Ås.
SiÅs har psykologtjeneste og tilbyr også samtale med studentprest.


Studentskipnaden på Vestlandet(Sammen) sammen.no
Studentskipnaden for deg som studerer i Bergen.
Sammen tilbyr gratis samtaler med psykolog og rådgivere.

LES OGSÅ: Erik har laget appen Studievenn - gjør det lettere å få vennerTrenger du noen å snakke med?

Mental helse ungdom, for deg mellom 18 og 35 år. Her kan du chatte med en frivillig -helt anonymt. Åpent 17-20 Mandag, tirsdag og torsdag. https://mentalhelseungdom.no/

Mental Helses hjelpetelefon, en døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym, og det foreligger taushetsplikt. Ring: 116 123


Studenttelefonen er et tilbud til alle studenter i Norge gjennom Mental Helses hjelpetelefon. Tilbudet er åpent fra 17-7 alle dager, også helligdager. Ring 116 123 og tast 3.


Akutte henvendelser: Ring 113.