Framstilling av ester

Hensikten med dette forsøket var:

-         å vise hvordan vi kan lage en ester

-         å vise hvordan en katalysator fungerer

 

Teori:

Estere er en kjemisk forbindelse som oppstår når en organisk syre reagerer med en alkohol under avspalting av vann. Ofte trenger vi en katalysator, for eksempel svovelsyre, for å få reaksjonen til å gå. Svovelsyra vil trekke til seg vannet og få reaksjonen til å gå fortere. Det finnes flere typer estere avhengig av hvilken organisk syre og hvilken alkohol som har reagert.

Reaksjonen forgår slik:

Alkohol + organisk syre à ester + vann

Alle esternavn ender på –at.

Estere omfatter en rekke nyttige og viktige stoffer. De har ofte en særegen lukt av blomster og frukter, eller de kan være mindre velluktende, nærmere illeluktende! For eksempel kommer lukten av banan fra n-amylacetat. Estere brukes i parfyme og i medisiner. Syntetiske estere brukes som kunstig smaksstoff i for eksempel godteri.

Fettartene hører også til esterne. Nitroglycerol som er dannet fra den uorganiske syren salpetersyre og glyserol, er et viktig eksempel på en fettart som både brukes i sprengstoffindustrien og i medisin. Esterne kan også lett spaltes igjen. Den klassiske form for såpefabrikasjon er nettopp en fettspalting ved hjelp av alkali slik at det dannes såpe og glyserol.


 

En katalysator er et kjemisk stoff som har evnen til å øke en kjemisk  reaksjons hastighet uten selv å forbrukes. Bare små mengder katalysator er som regel nok til å igangsette og opprettholde katalysen. Vitaminer, hormoner og enzymer er eksempler på katalysatorer.

Utstyrsliste:

Kjemikalieliste:

-         5 reagensrør

-         Glasskar

-         Gassbrenner

-         Stativ

-         Vernebriller

-         Fyrstikker

 

-         Butanol

-         Eddiksyre

-         Svovelsyre

-         Smørsyre

-         Metanol

-         Isoamylalkohol

 

Eddiksyre: CH3COOH                H     O

                                               H-C-C

                                                   H      OH

 

 

Butanol: C4 H9OH        H H H  H

LES OGSÅ: Slagord på russekortet

                                H-C-C-C-C-OH

                                    H H H  H

Utførelse:

Vi fant fram alt utstyret vi trengte og begynte med å fylle glasskaret med varmt vann.

Vi plasserte karet på et stativ over gassbrenneren.

Deretter satte vi to reagensrør ned i karet. Vi merket rørene A og B, i rør A helte læreren oppi Butanol og Eddiksyre. I rør B helte han oppi Butanol, Eddiksyre og konsentrert svovelsyre. Vi lot det stå slik i noen minutter.


Mens vi holdt på med dette, gjorde læreren det samme. Han hadde tre reagensglass som han merket C, D og E. I rør C var det Butanol, smørsyre og konsentrert svovelsyre. I rør D var det Metanol, eddiksyre og konsentrert svovelsyre.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

I rør E var det isomylalkohol, smørsyre og konsentrert svovelsyre. Han satte alle rørene ned i et vannbad, slik som vi hadde gjort det. Etter at stoffene var blitt varmet opp, luktet vi på dem. Vi noterte oss farge og lukt på alle de fem reagensrørene.

 

Observasjoner:

Etter at reagensrørene hadde stått i vannbad i noen minutter, begynte vannet å koke. Det sammen gjorde de stoffene som var oppe i reagensrørene. Vi så at noen av stoffene oppe i reagensrørene forandret farge.

Dette observerte vi i reagensrørene:

A: En klar gjennomsiktig farge, lukter svak eddik

B: Svart farge og litt brun i kantene, lukter neglelakkfjerner

C: Rød farge, lukter surt som muggen ost

D: Klar, hvit farge, lukter neglelakkfjerner

E: Gul farge, lukter søtt

 

Vurdering:

Vi lagde disse esterne:

A: Butylacetat


B: Butylacetat

C: Butyl butyrat

D: Metylacetat

E: Isoamyl acetat

 

Grunnen til at det ikke luktet noe av esteren i rør A var fordi vi ikke brukte noen katalysator der. Hadde vi latt rør A stå veldig lenge ville vi ha fått en reaksjon der å.

Katalysatoren svovelsyre tar til seg vannet slik at reaksjonen skjer raskere.

 

Konklusjon:                                                                                                                                                                                    Vi har vist at det er nødvendig med en katalysator for å få reaksjonen til å gå.               Vi har også vist hvordan man lager en ester.

Kildehenvisning:

 

Van Marion m.fl. – ”Naturfag 5-timersgrunnkurs” Gyldendal 1998

Kosmos – ”Naturfag 5t”  Cappelen 2001

www.caplex.no

http://www.clas.ufl.edu/users/vidyarao/306,1,Esters