StudentTorget / Studentliv / Visste du ikke det? Sist endret 11.06 2006

Bjørge - vår mann på 80 tallet!

Skrevet av: Per Christian Bakken

Da Norge slo England 2-1 under VM-kvalifiseringen i fotball i 1981 kommenterte Bjørge Lillelien kampen, og i seiersrus brølte han følgende: "Lord Nelson! Lord Beaverbrook! Sir Winston Churchill! Sir Anthony Eden! Clement Attlee! Henry Cooper! Lady Diana! Maggie Thatcher - can you hear me, Maggie Thatcher! Your boys took one hell of a beating! Your boys took one hell of a beating!".

I 2002 ble Lilleliens utrop kåret til den beste prestasjonen av en kommentator noensinne av avisen The Observer.

Hvem var det sportsreporter Bjørge Lillelien slo i 1982? Redaksjonene har sett på saken og her er ”basic facts” om Lord Beaverbrook og alle de andre.

Nelson, Horatio, Lord,1758—1805, eng. viscount og admiral. Seiret over den fr. flåten ved Abukir i 1798. Mest berømt for sin seier over den fr.-sp. flåten ved Trafalgar i 1805, hvor han selv ble drept. Seieren førte til at Napoleon måtte oppgi sine planer om å invadere England. N.s innsats styrket Englands herredømme på havet.

 

Beaverbrook , William Maxwell Aitken, fra 1917 Lord Beaverbrook, 1879—1964, brit. politiker og aviseier. Informasjonsminister i Lloyd Georges regjering 1918. Under 2. verdenskrig en av W. Churchills nærmeste medarbeidere, innehadde forskj. stillinger i regjeringen og gjorde særlig en imponerende innsats for krigsproduksjonen.

Churchill, Winston Leonard Spencer, Sir, 1874—1965, brit. statsmann, utdannet som offiser. Valgt til Underhuset 1900, statsråd 1908, marineminister 1911. Måtte gå av 1915, men bestyrte flere departementer 1917—22. Finansminister 1924—1929. Kritiserte de konservatives unnfallenhet overfor Hitlers Tyskland. Ved krigsutbruddet i 1939 igjen marineminister. Statsminister 1940—45, den ubestridte leder av Storbritannias krigspolitikk. Statsminister igjen 1951—55. I hans forfatterskap inntar kildeskriftene om 1. og 2. verdenskrig en særstilling. Nobelprisen i litt. 1953.

Eden, Anthony, Sir, 1897—1977, fra 1961 Earl of Avon, brit. politiker, konservativ. Statsminister 1955. Måtte forlate politikken etter Suez-aksjonen 1956.

 

Attlee, Clement, 1883—1967, brit. politiker, medl. av Underhuset 1922—55, parlamentarisk fører for Labour og leder for opposisjonen 1935—40 og 1951—55, statsminister 1945—51. Gjennomførte en rekke økon. og sosiale reformer som munnet ut i en velferdsstat som ble forbilde for utviklingen av andre velferdsstater, især i Norden.

Henry Cooper var født I 1934 og var Storbritanias mest berømte tungvektsbokser. Han var engelsk mester, europameser og verdensmester. Han var den første bokser som knocket ut Muhammed Ali.

Lady Diana Forbes Spencer, 1961—97, 1981 g.m. Charles, prins av Wales. Paret ble separert i 1992 og skilt i 1996. Mor til William, f. 1982, og Henry, f. 1984. Kjent for sitt engasjement i humanitære saker. Omkom i bilulykke 31.8.1997.

 

Thatcher, Margaret Hilda, Lady, f. 1925, brit. politiker. Medlem av Underhuset fra 1959, minister for undervisning og forskning 1970—74, partileder for Det konservative partiet 1975, statsminister 1979—90. Gjennomførte en liberal markedsøkonomi med sterk nedskjæring i off. budsjetter og en høy arbeidsløshet. Tok initiativet til den brit. motaksjonen mot Argentina på Falklandsøyene 1982. Iverksatte tiltak for å begrense fagbevegelsens makt i arbeidslivet. Trakk seg som partileder og statsminister i 1990 etter konflikter bl.a. om Storbritannias rolle i EU.


Relaterte saker:

Hør Bjørge facts og hans klassiske kommentar fra kampen Norge - England VM-kvalifiseringen i fotball i 1981.
The Sun kopierte Lillelien