Arkeolog

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Arkeolog

Som arkeolog studerer du hvordan menneskene på jorden har levd før oss, og sporene finner du ute på feltarbeid.

På feltarbeid undersøker arkeologen et arkeologisk felt, som kan være alt fra byer og boplasser til havbunnen. Her kan arkeologen gjøre funn, det vil si rester av hus og byer, gjenstander eller andre spor etter mennesker som har levd før oss.

Arkeologen analyserer funnene for å fastslå hvor gammelt funnet er, hvordan det er brukt, hvem som har brukt det og så videre. Etter at funnene er registrert og analysert begynner det teoretiske arbeidet med å utforme og offentliggjøre funnene i rapporter og avhandlinger.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arkeolog:

  • gjøre arkeologiske utgravninger eller registreringer av eldre levninger
  • beskrive og analysere funn
  • beskrive kulturen og samfunnet for den tidsepoken et funn er datert til


Alle arkeologiske kulturminner blir fredet. Arkeologene blir derfor ofte brukt når det planlegges bygging av hus, veier og annet.

Arkeologer kan ha varierte arbeidsoppgaver. Du kan jobbe med for eksempel regional utvikling, kulturminnevern, byplanlegging, undervisning og forskning.


Arkeologer kan ofte ha andre stillingstitler, som konservator, konsulent, rådgiver eller førsteamanuensis. Dette avhenger av hvor du er ansatt.

LES OGSÅ: Kristin Lavransdatter - Kransen

 

Utdanning / kompetansekrav - Arkeolog

Studievalg.no - Relaterte studier til Arkeolog


 

Jobbmuligheter - Arkeolog

KarriereStart.no - Temaside Arkeolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Arkeolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Arkeolog

 

 

Takk til / Kilder

http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/arkeolog

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner