Infrastruktur-arkitekt

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en infrastruktur-arkitekt

Infrastruktur berører stort sett alle deler av IT-miljøet. Fra maskinvare og lisenser, til tynnklienter, lagring, nettverk, sikkerhet, operativsystem, databaser og e-postsystemer. En infrastrukturarkitekt kan derfor ha et bredt spekter av ulike oppgaver, avhengig av hvem man jobber for, og hvilke prosjekter man er involvert i.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være å delta i prosjekter både innen infrastruktur og utvikling, og ivareta infrastruktur og sikkerhet. Infrastrukturarkitekten må kommunisere godt med kunden, andre arkitekter, utviklere og prosjektledere. Det kan også være infrastrukturarkitektens oppgave å bistå utarbeidelsen av kravspesifikasjoner, samt å designe og implementere nye løsninger. Dialog og samarbeid med eksterne leverandører er viktig.

Helt konkret handler it-infrastruktur blant annet om følgende områder:

Operativsystem (Windows, Linux)
Tynnklientløsninger
Databaser (Oracle, Microsoft SQL)
Sikkerhet (brannmur, VPN, kryptering, antivirus)
Nettverk (LAN, WAN, WLAN)
Active Directory
Microsoft Exchange
Microsoft Windows Server
Microsoft SystemCenter
Unified Communications (MS, IBM, Cisco)
Virtualisering (VMware, Microsoft, Citrix)

 

 

Personlige egenskaper - Infrastruktur-arkitekt

Rollen som infrastrukturarkitekt krever en god teknisk basis, og det er en forutsetning at man har en stor interesse for teknologisk innovasjon, samt evnen til å samle inn og forstå ny informasjon. I tillegg kommer organisatorisk og forretningsmessig teft – som er nødvendig for å lykkes med design, implementering og vedlikehold av arkitekturer.

Strategisk visjon, analytisk og syntetisk intelligens, samt fantasi og proaktivitet er nødvendig for å utarbeide og utføre nye løsninger. Man bør også ha en målrettet innstilling, fleksibilitet, samarbeidsvilje, og evnen til planlegging og kontroll – som er viktig for å oppnå gode resultater.

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Infrastruktur-arkitekt

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Infrastruktur-arkitekt


 

 

Jobbmuligheter - Infrastruktur-arkitekt

Innen IT-bransjen er det alltid behov for personer med aktuell utdanning og erfaring. Behovet for it-arkitekter er økende som følge av økt fokus på tjenestebaserte arkitekturer.

KarriereStart.no - Temaside Infrastruktur-arkitekt

KarriereStart.no - Stillingsannonser Infrastruktur-arkitekt

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Infrastruktur-arkitekt

 

 

Lønnsnivå - Infrastruktur-arkitekt

Lønn og arbeidsforhold varierer fra stilling til stilling og fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, men det er generelt gode lønnsbetingelser i IT-bransjen.

 

 

Mer informasjon / linker

Den norske dataforeningen http://www.dataforeningen.no/it-arkitektur.145909.no.html

EUCIPs standard for IT systems architect http://www.dataforeningen.no/it-systems-architect.134069.no.html

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

Den Norske Dataforening

EUCIP – European Certification of Informatics Professionals